فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

نویسنده: دکتر هوشنگ آذربان

لزوم تنظیم قراردادهای دوزبانه و نحوه تنظیم آن

قراردادهای دوزبانه

لزوم تنظیم قراردادهای دوزبانه و نحوه تنظیم آن با توسعه تجارت بین المللی و ناگزیر بودن تجار و شرکت‌های بزرگ برای تامین بخشی از نیازهای

مطالعه مطلب »