فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی متمم رهنی بانک کارآفرین

 

قرارداد حاضر بین امضا کنندگان ذیل: نامبردگان فوق مشتری قرارداد شماره ۸۸۷۴۷-۸۹/۱۲/۵ این دفتر که ذیلا” مشتری و وثیقه گذاران نامیده می‌شود ازیک طرف و بانک کار آفرین با مشخصات فوق الذکر که ذیلاً بانک نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد گردید.

صیغه عقد رهن به نحو صحت منعقد و مورد رهن به قبض بانک داده و مجدد به صورت امانت به مشتری داده شد این قرارداد در تعقیب قرارداد فوق الاشعار تنظیم و ثبت گردید.

[tmt-restrict]

ماده ۱: به موجب این قرارداد مبلغ مندرج در ماده یک قرارداد فوق الذکر که به شرح قرارداد مذکور که مشتری می‌تواند از آن استفاده نموده و به بانک بدهکار گردد با موافقت بانک از مبلغ …………….. ریال به مبلغ …………………… ریال افزایش پیدا کرده لذا کلیه بدهی‌های مشتری در قبال بانک تا مجموع مبالغ تسهیلات به شرح این قرارداد به استناد هر دو قرارداد از مشتری قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

ماده ۲: مورد وثیقه عبارتست از: ششدانگ پلاک ثبتی فوق الذکر مندرج در ماده ۲ قرارداد فوق الذکر که به موجب قرارداد مذکور در قبال بدهی‌ها و تعهدات مشتری در رهن بانک است به موجب قرارداد حاضر و بابت کلیه تعهدات و بدهی‌های وی اعم از اصل و سود و جرایم تاخیر به شرح این قرارداد و در قبال کلیه تعهدات نامبرده به شرح این قرارداد در رهن بانک بوده و بانک حق دارد از مورد وثیقه مزبور تمامی مطالبات خود را به استناد هر دو قرارداد از مشتری استیفا نماید.

 

ماده ۳: سایر مندرجات قرارداد فوق الذکر و تعهدات وثیقه گذار و مشتری نسبت به این قرارداد و در مورد کلیه مطالبات بانک از نامبرده معتبر و مورد قبول و تایید مشتری و وثیقه گذار می‌باشد.

 

ماده ۴: مشتری قبول و موافقت نمود وجوه پرداختی وی بعد از هر سررسید متناسبا” به جز اصل تسهیلات سود و و جه التزام تاخیر تادیه تسهیم و در محاسبات منظور گردد.

تبصره: فسخ قرارداد حاضر صرفا” توسط شعبه پرداخت کننده تسهیلات و یا با امضای مشترک مدیر عامل و مدیر حقوقی بانک میسور خواهد بود.

…………………………… در صورتی که شخص ثالث باشد

 

ماده ۵: ضامن / راهن تعهد نمود در صورت ورشکستگی مشتری مطالبات بانک اعم از اصل و سود و خسارت تاخیر را علیرغم ورشکستگی بدهکار بپردازد و ورشکستگی بدهکار مانع وصول سود و خسارت تاخیر نخواهد بود و ضامن / راهن حق هرگونه اعتراض را در خصوص محاسبات بانک از خود سلب و ساقط نمود.

[/tmt-restrict]

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *