متمم قرارداد مشارکت نمونه 4000 بانک ملی

متن حقوقی متمم قرارداد مشارکت نمونه 4000 بانک ملی #

 

بین امضاء کنندگان ذیل: آقای …………… با مشخصات فوق که در این قرارداد راهن/شریک نامیده می‌شود از یک طرف و.

بانک ملی ایران شعبه ………. با مشخصات فوق که در این قرارداد بانک نامیده می‌شود از طرف دیگر این قرارداد به تاریخ …………………….. و پیرو قرارداد شماره …… مورخ …….. ثبت شده در دفتر اسناد رسمی شماره 662 تنظیم و ثبت و امضاء گردید.

 

ماده 1) به موجب این قرارداد و حسب توافق طرفین ماده شانزده قرارداد مشارکت مدنی شماره ……. مورخ …… بدین شرح تغییر یافت:

شریک/ راهن قبول و تعهد نمود چنانچه بانک به هر دلیل معامله مشارکت را فسخ کند سهم بانک از کل اموال موضوع مشارکت را به تشخیص و اظهار بان به محض مطالبه بانک، به بانک مسترد دارد در صورت عدم استرداد نسبت به بهای سهم الشرکه پرداخت نشده از تاریخ مطالبه تا تاریخ وصول آن، علاوه بر بهای سهم الشرکه بانک مبلغی بر ذمه شریک خواهد بود از این رو شریک طبق آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری مصوبه شماره 153965/ت 41498 مورخ 3/8/88 هیئت وزیران متعهد است/هستند علاوه بر بهای سهم الشرکه بانک که تادیه نشده نسبت به مبالغ تادیه نشده، خسارت تاخیر تادیه که به شرح ذیل محاسبه خواهد شد به بانک پرداخت نماید.

  • الف) در صورتی که از تاریخ سررسید بدهی بیش از دو ماه نگذشته باشد به ازاء هر سه هزار ریال 2/5 ریال در روز.
  • ب) در صورتی که از تاریخ سررسید بدهی بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده باشد به ازاء هر سه هزار ریال 2/67 ریال در روز.
  • ج) در صورتی که از تاریخ سررسید بدهی بیش از شش ماه گذشته و از نه ماه تجاوز ننموده باشد به ازاء هر سه هزار ریال 2/83 ریال در روز.
  • د) در صورتی که از تاریخ سررسید بدهی بیش از هجده ماه گذشته باشد به ازاء هر سه هزار ریال 3 ریال در روز.

اخذ مبالغ مندرج در این ماده مانع اقدامات قانونی بانک و صدور اجرائیه ووصول بقیه مطالبات بانک نخواهد شد.توافق شد که مبالغ دریافتی یا وصولی بین سه جزء اصل تسهیلات (سهم الشرکه بانک)، سود مورد انتظار (فواید مترتب بر اصل) و خسارت تاخیر تادیه تسهیم بالنسبه گردد. همچنین شریک/راهن ضمن عقد خارج لازم و به طور غیرقابل برگشت به بانک حق و اختیار داد/دادند تا در صورت انقضای قرارداد و عدم ایفای تعهدات از طرف وی، بانک مطالبات خود اعم از اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه و غیره را به شرح این ماده مطالبه و وصول نماید.

 

ماده 2) مورد وثیقه مندرج در ماده یک قرارداد شماره …….. مورخ …………که به موجب قرارداد مذکور در قبال کلیه بدهیها و تعهدات شریک/راهن در رهن بانک است به موجب قرارداد حاضر و بابت کلیه تعهدات و بدهی‌های وی به شرح این قرارداد و در قبال کلیه تعهدات نامبرده مندرج این قرارداد و قرارداد فوق در رهن بانک بوده و خواهد بود و بانک حق دارد از مورد وثیقه مزبور تمامی مطالبات خود را از شریک/راهن استیفا و وصول نماید.

 

ماده 3) سایر مندرجات قرارداد شماره ……… مورخ …….. و تعهدات شریک/راهن به شرح قرارداد مذکور نسبت به این قرارداد و در مورد کلیه مطالبات بانک از نامبرده معتبر و مورد قبول و تائید شریک/راهن می‌باشد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.