فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

مدارک مورد نیاز جهت انتقال خودرو

مدارک مورد نیاز جهت انتقال خودرو

 

در هنگام مراجعه حهت تنظیم سند انتقال خودرو مدارک مورد نیاز شامل موارد زیر است. حتما قبل مراجعه مدارک را آماده نموده و آنها را همراه داشته باشید.

 

 1. برگ گمرکی یا سند کمپانی یا سند مالکیت (بنچاق) تنطیمی در دفاتر اسناد رسمی
 2. شناسنامه مالکیت ((یا برگ سبز خودرو))
 3. اصل شناسنامه و کارت ملی مالک و خریدار و مدارک هویتی متعاملین
 4. تاییدیه نقل و انتقال خودرو که موید انجام مراحل تعویض پلاک می‌باشد
 5. قبوض یا گواهی پرداخت عوارض سالیانه برای خودرو‌های سواری و وانت‌های دوکابین تا پایان سال قبل از تنظیم سند
 6. بیمه نامه شخص ثالث معتبر

 

با عنایت به این که مدارک جهت انواع خودرو متفاوت می باشد به شرح ذیل احصا می شود 

سواری :

-مالیات نقل و انتقال به شرح  جدول بهای فروش انواع خودرو تولید داخل وارزش گمرگی انواع خودروهای وارداتی 

-مالیات مشاغل  : تعلق نمی گیرد  .

عوارض شهرداری :  قبوض یا گواهی پرداخت عوارض سالیانه برای خودرو های سواری و وانتهای دوکابین تا پایان سال قبل از تنظیم سند

 دفاتر اسناد رسمی مکلفند شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض را در سند قید نمایند ” بند ج تبصره ۸ ماده لایحه بودجه ۹۸ “

بیمه شخص ثالث  : الزامی می باشد 

ماده۴۵قانون بیمه شخص ثالث
مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹
ـ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

توجه داشته باشید جهت تنظیم سند انتقال قطعی  ابتدا تعویض پلاک خودرو الزامی می باشد 

از انجا که هیچگاه مقنن برای یک امر اختیاری ، قانون وضع نمیکند لذا بر اساس ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی ، بعد از هر تعویض پلاک خودرو ، تنظیم سند رسمی انتقال ان در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
لازم است بدانیم ، دادگاهها و مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف در رسیدگیهای خود صرفا برگ گمرکی و سند مالکیت کمپانی و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را ملاک مالکیت قرار میدهند.

رأی شماره ۴۲۱-۴۲۲ روز یکم مهرماه ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تأیید می کند که به موجب ماده‌ی ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و ماده‌ی ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد.

 

وانت تک کابین :

-مالیات نقل و انتقال :  به شرح  جدول بهای فروش انواع خودرو تولید داخل وارزش گمرگی انواع خودروهای وارداتی 

-مالیات مشاغل  : تعلق می گیرد  ولیکن دفاتر اسناد رسمی تکلیفی جهت اخذ مفاصا مالیات مشاغل خودرو ندارند 

عوارض شهرداری : نظر به اینکه حسب بند ب ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین مشمول پرداخت عواض سالیانه میباشند  وانت تک کابین مشمول پرداخت عوراض سالیانه نمی باشد  .

بیمه شخص ثالث  : الزامی می باشد 

ماده۴۵قانون بیمه شخص ثالث
مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹
ـ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

 • توجه داشته باشید جهت تنظیم سند انتقال قطعی  ابتدا تعویض پلاک خودرو الزامی می باشد 

  از انجا که هیچگاه مقنن برای یک امر اختیاری ، قانون وضع نمیکند لذا بر اساس ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی ، بعد از هر تعویض پلاک خودرو ، تنظیم سند رسمی انتقال ان در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
  لازم است بدانیم ، دادگاهها و مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف در رسیدگیهای خود صرفا برگ گمرکی و سند مالکیت کمپانی و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را ملاک مالکیت قرار میدهند.

  رأی شماره ۴۲۱-۴۲۲ روز یکم مهرماه ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تأیید می کند که به موجب ماده‌ی ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و ماده‌ی ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد.

   

وانت دو کابین :

 

مالیات نقل و انتقال به شرح  جدول بهای فروش انواع خودرو تولید داخل وارزش گمرگی انواع خودروهای وارداتی 

-مالیات مشاغل  : تعلق می گیرد  ولیکن دفاتر اسناد رسمی تکلیفی جهت اخذ مفاصا مالیات مشاغل خودرو ندارند 

عوارض شهرداری :  الزامی می باشد درج قبوض یا گواهی پرداخت عوارض سالیانه برای خودرو های سواری و وانتهای دوکابین تا پایان سال قبل از تنظیم سند

 دفاتر اسناد رسمی مکلفند شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض را در سند قید نمایند ” بند ج تبصره ۸ ماده لایحه بودجه ۹۸ “

نظر به اینکه حسب بند ب ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین مشمول پرداخت عواض سالیانه میباشند  وانت دو  کابین مشمول پرداخت عوراض سالیانه می باشد  .

بیمه شخص ثالث  : الزامی می باشد 

ماده۴۵قانون بیمه شخص ثالث
مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹
ـ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

 • توجه داشته باشید جهت تنظیم سند انتقال قطعی  ابتدا تعویض پلاک خودرو الزامی می باشد 

  از انجا که هیچگاه مقنن برای یک امر اختیاری ، قانون وضع نمیکند لذا بر اساس ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی ، بعد از هر تعویض پلاک خودرو ، تنظیم سند رسمی انتقال ان در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
  لازم است بدانیم ، دادگاهها و مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف در رسیدگیهای خود صرفا برگ گمرکی و سند مالکیت کمپانی و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را ملاک مالکیت قرار میدهند.

  رأی شماره ۴۲۱-۴۲۲ روز یکم مهرماه ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تأیید می کند که به موجب ماده‌ی ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و ماده‌ی ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد.

 

تاکسی

 •  مالیات نقل و انتقال :  به شرح  جدول بهای فروش انواع خودرو تولید داخل وارزش گمرگی انواع خودروهای وارداتی  
 • مالیات مشاغل  : تعلق می گیرد  ولیکن دفاتر اسناد رسمی تکلیفی جهت اخذ مفاصا مالیات مشاغل خودرو ندارند 
 • عوارض شهرداری : نظر به اینکه حسب بند ب ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین مشمول پرداخت عواض سالیانه میباشند وبا عنایت به تعریف خودروی سواری تاکسی بشرح شق الف ، ب و پ بند ۵۱ ماده ۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ هیات وزیران تاکسی مشمول پرداخت عوراض سالیانه می باشد.
 • بیمه شخص ثالث  : الزامی می باشد 

ماده۴۵قانون بیمه شخص ثالث
مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹
ـ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

 • توجه داشته باشید جهت تنظیم سند انتقال قطعی  ابتدا تعویض پلاک خودرو الزامی می باشد 

  از انجا که هیچگاه مقنن برای یک امر اختیاری ، قانون وضع نمیکند لذا بر اساس ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی ، بعد از هر تعویض پلاک خودرو ، تنظیم سند رسمی انتقال ان در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
  لازم است بدانیم ، دادگاهها و مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف در رسیدگیهای خود صرفا برگ گمرکی و سند مالکیت کمپانی و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را ملاک مالکیت قرار میدهند.

  رأی شماره ۴۲۱-۴۲۲ روز یکم مهرماه ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تأیید می کند که به موجب ماده‌ی ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و ماده‌ی ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد.

 • دفاتر اسناد رسمی هیچ گونه تکلیفی جهت اخذ مجوز در خصوص صلاحیت خریدار از سازمان تاکسیرانی ندارند مضافا بر اینکه مراکز تعویض پلاک جهت تعویض پلاک موافقتنامه جهت تعویض پلاک به نام خریدار را تقاضا میکنند .

 

مینی بوس ،اتوبوس ،کامیون ،کامیونت امثالهم 

-مالیات نقل و انتقال :  به شرح  جدول بهای فروش انواع خودرو تولید داخل وارزش گمرگی انواع خودروهای وارداتی 

-مالیات مشاغل  : تعلق می گیرد  ولیکن دفاتر اسناد رسمی تکلیفی جهت اخذ مفاصا مالیات مشاغل خودرو ندارند 

عوارض شهرداری : نظر به اینکه حسب بند ب ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین مشمول پرداخت عواض سالیانه میباشند  لذا مینی بوس ،اتوبوس ،کامیون ،کامیونت و امثالهم  مشمول پرداخت عوراض سالیانه نمی باشد  .

بیمه شخص ثالث  : الزامی می باشد 

ماده۴۵قانون بیمه شخص ثالث
مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹
ـ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

 • توجه داشته باشید جهت تنظیم سند انتقال قطعی  ابتدا تعویض پلاک خودرو الزامی می باشد 

  از انجا که هیچگاه مقنن برای یک امر اختیاری ، قانون وضع نمیکند لذا بر اساس ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی ، بعد از هر تعویض پلاک خودرو ، تنظیم سند رسمی انتقال ان در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
  لازم است بدانیم ، دادگاهها و مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف در رسیدگیهای خود صرفا برگ گمرکی و سند مالکیت کمپانی و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را ملاک مالکیت قرار میدهند.

  رأی شماره ۴۲۱-۴۲۲ روز یکم مهرماه ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تأیید می کند که به موجب ماده‌ی ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و ماده‌ی ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد.

 

موتور سیکلت 

 • مالیات نقل و انتقال : ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده   موتورسیکلت را از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف نموده است 
 • مالیات مشاغل  معاف می باشد .
 • عوارض شهرداری معاف می باشد .
 • بیمه شخص ثالث : الزامی می باشد .  ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.
 • توجه داشته باشید جهت تنظیم سند انتقال قطعی  ابتدا تعویض پلاک موتورسیکلت الزامی می باشد .

 ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی از قبیل تراکتور ، لودر، کمباین ، گریدر ، بلدیزر 

 • مالیات نقل و انتقال  : ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده   ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی را از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف نموده است .
 • مالیات مشاغل : دفاتر اسناد رسمی جهت ارایه خدمات به دارندگان  ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی تکلیفی جهت اخذ مفا صا مالیات مشاغل ندارند .
 • بیمه شخص ثالث : الزامی نمی باشد        با توجه به ردیف ۲۰۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی و همچنین با توجه به اینکه بند ۳ ماده ۱ آئین نامه راهنمایی و رانندگی “وسیله نقلیه موتوری” را “هرنوع خودرو که لااقل دارای دو چرخ در جلو و دو چرخ دیگر در عقب بوده و *برای حمل بار یا انسان *به کار رود”تعریف نموده و ایضا با توجه به تعریف بند ث ماده یک قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری از خودروهای مشمول ((وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها )) و باتوجه به کاربری خاص ماشین آلات راهسازی و اینکه ماشین آلات مذکور جهت حمل بار یا انسان یا دام بکار نمیروند ،لذا از شمول قانون مذکور خارج بوده و تکلیفی مبنی بر اخذ بیمه نامه برای ثبت سند انتقال قطعی یا وکالت فروش ماشین آلات مذکور نیست.

 •  ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی از قبیل تراکتور ، لودر، کمباین ، گریدر ، بلدیزر خارج از ماده ۲۹هستند و الزامی به تعویض پلاک ندارند.

 

 

نیمه یدک (کفی )

 • مالیات نقل و انتقال  : ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده    نیمه یدک – کفی  را از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف نموده است .
 • مالیات مشاغل : دفاتر اسناد رسمی جهت ارایه خدمات به دارندگان   نیمه یدک وکفی  تکلیفی جهت اخذ مفا صا مالیات مشاغل ندارند .
 • بیمه شخص ثالث : الزامی نمی باشد        قانون بیمه کلیه وسایل نقلیه دارای نیروی محرکه موتور را مشمول می داند.
 •   نیمه یدک – کفی  خارج از ماده ۲۹هستند و الزامی به تعویض پلاک ندارند.

 

صرفا جهت اطلاع

 • در برگ شناسنامه خودرو در قسمت میانی توضیحات حتما تدقیق نماید که خودرو در رهن نباشد
 • چنانچه خودرو به نام دو یا بیش از دو نفر باشد نام سایر مالکین به همراه سهام ایشان قید می‌گردد نظر به اینکه برگ سبز صرفا جهت احراز مالکیت پلاک خودرو می‌باشد بررسی تعدد مالکین و سهام ایشان و درج نام مالکین در سند ابتیاعی الزامی است که در این صورت حتما در سند قطعی درج شود پلاک خودرو به کدام یک از مالکین اختصاص یافته
 • در هر نقل و انتقالی ارایه تاییدیه نقل و انتقال با مشخصات فروشنده مالک قطعی اتومبیل و خریدار با مشخصات مندرج در برگ سبز الزامی است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

guest

2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رضا قاسمی
رضا قاسمی
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۱۵:۴۹

تشکر میکنم از مطالب مفید و آموزنده