متن حقوقی شماره 1 سند ابراء مهریه

با عنایت به سند نکاحیه بشماره ترتیب مورخ ………….. دفتر رسمی ازدواج …………… اینجانبه ………….. با مشخصات فوق که همسر دائمی آقای ………. با مشخصات فوق می‌باشم به موجب این سند رسمی اقرار و اعلام می‌نمایم بر اینکه به اختیار ذمه همسرم (…………..) را از پرداخت تمامی ………… میزان مهریه مندرج در سند نکاحیه به شماره ………. سری الف/…….. بشماره ترتیب …………. مورخ …………. دفتر رسمی ازدواج …………… تماماً بری نموده و از حق خود به اختیار نسبت به تمامی ……………. میزان صرف‌نظر نموده و می‌نمایم بنابراین دیگر هیچگونه حق و حقوقی در سند ازدواج از بابت تمامی / میزان …………… از مهریه مندرج در سند مزبور بر عهده همسرم نمی‌باشد و لذا از تاریخ تحریر این سند تحت هر عنوان از عناوین مربوطه ادعا و آغاز سخنی نمایم از درجه اعتبار ساقط است و ضمن عقد خارج لازم انعقاد یافته شفاهی بین اینجانبه و همسرم کلیه ادعاها و اعتراضات بعدی و احتمالی خود را تحت هر عنوان پیش‌بینی شده یا نشده از خود سلب و ساقط نموده و می‌نمایم ضمناً دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره …………… طی نامه شماره ……….. مورخ ………… اعلام نمود که نسبت به مهریه مندرج در سند ازدواج فوق‌الذکر تا تاریخ تحریر این سند هیچگونه اجرائیه‌ای صادر نگردیده است. نیز حاضر گردیدند: آقای ………… و …………. با مشخصات فوق بعنوان شهود اقرار و اعلام نمودند کلیه مفاداین سند بشرح فوق به مقر تفهیم گردید و نامبرده بدور از هرگونه اکراه و اجبار این سند را امضاء می‌نماید و بدین وسیله حق رجوع به آن را از خود سلب و ساقط می‌نمایم.

 

متن حقوقی شماره 2 سند ابراء مهریه

در تاریخ تحریر سند حاضر گردید در این دفترخانه خانم …………….. و بعدالحضور در نهایت صحت مزاج و قصد و اراده و میل و اختیار کامل اقرار و اعتراف صریح و صحیح و شرعی و قانونی نمودند مبنی بر اینکه با عنایت به سند نکاحیه به شماره ترتیب ………. مورخ ……….. دفتر رسمی ازدواج …………. اینجانبه با مشخصات فوق همسر دائمی آقای ……….. با مشخصات فوق می‌باشم به موجب این سند رسمی اقرار و اعلام می‌نمایم براینکه به اختیار ذمه همسرم را از پرداخت ……………… میزان مهریه مندرج در سند نکاحیه مزبور و همچنین سایر حقوق مالی زوجه اعم از نفقه و اجرت المثل و نحله و هر آنچه از حقوق مالی ناشی از سند نکاحیه مزبور و زوجیت و تعهدات ناشی از شروط ضمن عقد نکاح حاصل شد بری نموده و از حقوق خود صرف نظر می‌نمایم و لذا ازتاریخ تحریر این سند تحت هر عنوان از عناوین مربوطه ادعا و آغاز سخنی نمایم از درجه اعتبار ساقط است و ضمن عقد خارج لازم انعقاد یافته شفاهی بین اینجانبه و همسرم کلیه ادعاها و اعتراضات بعدی و احتمالی خود را تحت هر عنوان پیش‌بینی شده یا نشده از خود سلب و ساقط نموده و می‌نمایم.

نیز حاضر گردیدند: آقای ………….. و ……………… با مشخصات فوق بعنوان شهود و معرفین خانم …………. (مقر) اقرار و اعلام نمودند کلیه مفاداین سند بشرح فوق به مقر تفهیم گردید و نامبرده بدور از هرگونه اکراه و اجبار این سند را امضاء می‌نماید و بدینوسیله حق رجوع به آن را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

این سند با ملاحظه نامه شماره …………….. مورخ …………. تنظیم گردید.

این سند که بمنزله اقرار و رضایت به شرح فوق می‌باشد بنا بدرخواست مقر تنظیم و به ثبت رسید و نامبردگان با علم و اطلاع کامل ازمفاد ومندرجات آن اقدام به امضاء نمودند و مسئولیت کلیه اموربا نامبردگان بوده و این دفترخانه هیچ مسئولیتی ندارد. و مسئولیت هرگونه بدهی متضامناٌ با نامبردگان می‌باشد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران آمادگی کامل جهت تنظیم سند ابراء مهریه و ارایه مشاوره حقوقی و ثبتی در این زمینه را دارد.

4 پاسخ

  1. سلام این سند عالیه ولی چه فایده دفترخونه ها حضور و رضایت پدر را الزامی کردن … من و خانمم که هفده ساله است بعد از هشت ماه عقد به مشکل خوردیم و میخواد طلاق توافقی بگیره اما نمیشه چون به سن قانونی نرسیده….راهی دارد؟

    1. همسر شمابه سن قانونی نرسیده و نمیتواند در دفتر اسناد رسمی سندی تنظیم و امضا نماید بهترین راه حل مراچعه به مراجع قضایی و اخذ گواهی رشد می باشد

  2. سلام اگر خودمون متن رو رو یه برگه سفید بنویسیم و امضا و اثرانگشت بزنه ایا میشه ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.