فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند رهنی بانک پاسارگاد فرم ۴۹۲-۸۷/۱

 

قرارداد زیر بین الف: بانک پاسارگاد شعبه ………. با نمایندگی آقای ………… بمشخصات و نشانی فوق الذکر که برای رعایت اختصار ذیلا بانک نامیده میشود از یک طرف وب: آقای ………….. بمشخصات و نشانی فوق الذکر که منبعد راهن نامیده میشود منعقد میشود.

ماده ۱) راهن اقرار و اعتراف نمود که مطابق مقررات قانون عملیات بدون ربا و آیین نامه اجرایی قانون مذکور تا میزان مبلغ ………. ( ……….. میلیون) ریال از تسهیلات اعطائی بانک براساس یکی از عقود اسلامی و انواع ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی استفاده نموده لذا بمنظوربازپرداخت بدهی و حسن انجام تعهدات خود در قبال بانک بموجب این قرارداد اموال ملکی و متصرفی خود را در رهن و وثیقه بانک قرارداد.

ماده ۲) مدت این قرارداد از تاریخ زیر ۱۲ ماه شمسی و با نظر بانک برای یکبار و یا بدفعات قابل تمدید است و این تمدید بدون نیاز به تنظیم هر گونه سند اعم از رسمی یا عادی از طرف بانک انجام خواهد شد و بهر حال بانک حق دارد پس از انقضای مدت و یا در مدت این قرارداد هر موقع که صلاح و مقتضی بداند برای وصول مطالبات خود از بابت تسهیلات اعطایی بر اساس دفاتر تنظیمی بانک از دفتر اسناد رسمی اجرائیه صادر نمایدوراهن با علم و اطلاع کامل از مفاد این ماده قرارداد را امضا نمود.

ماده ۳) راهن متعهد و ملتزم شد تسهیلات اعطائی مندرج در این قرارداد را حسب موافقت بانک و بر اساس قرارداد منعقده طبق یکی از عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرایی آن وانواع ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادی استفاده نماید ومفاد قراردادهای تنظیمی را کلاً بموقع اجرا بگذارد و در صورتیکه به هر علت و جهتی بدهی وتعهدات راهن از بابت تسهیلات اعطائی موضوع این قرارداد کاهش یابد مورد رهن و وثیقه در قبال مبالغ استفاده شده از تسهیلات اعطائی در رهن و وثیقه بانک قرار خواهد گرفت و صرف اظهار کتبی بانک (با رعایت مقررات و دفاتر بانک) در تعیین میزان مطالبات خود برای صدور اجرائیه ملاک عمل و مناط اعتبار و کافی وقطعی و لازم الاجرا و غیرقابل اعتراض بوده و راهن حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود و در صورت امتناع راهن از پرداخت بدهی خود ناشی از این قرارداد اجرائیه بشرح فوق از دفتر اسناد رسمی صادر و اقدامات اجرائی تا حصول نتیجه نهائی تعقیب و مورد وثیقه در قبال رقم اعلام شده از طرف بانک با رعایت مقررات تملیک خواهد شد و ضمن عقد خارج لازم راهن ببانک وکالت تام الاختیارو نامحدود و با سلب حق ضم وکیل و امین و عزل وکیل و با حق توکیل غیر ولوکراراً تفویض نمود که در هر یک از موارد فوق بوکالت از راهن ایجاب و قبول مقرر در عقد رهن را انجام و نیز نسبت به تملیک ملک مورد وثیقه در قبال مانده طلب خود با رعایت مقررات قانونی اقدام نماید.

ماده ۴) در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر بعلت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه راهن تعلق خواهد گرفت از اینرو راهن باامضای این قرارداد ملتزم و متعهد میشود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد علاوه بر بدهی تادیه نشده سالیانه ۲۴ درصداصل بدهی مذکور برحسب قرارداد ببانک پرداخت نماید بهمین منظور راهن با امضای این قرارداد ضمن عقد خارج لازم بطور غیرقابل برگشت ببانک وکالت بلاعزل تفویض نمود که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد را از حسابهای راهن برداشت نماید اخذ مبلغ مقرره موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

تبصره: راهن قبول و تعهد نمودند چنانچه بانک برای استیفا حقوق و مطالبات خود بموجب این سند اقدام به صدور اجرائیه نماید علاوه بر اصل طلب و مبلغ مافی الذمه متعلقه بشرح ماده ۴ فوق و سایر هزینه های قانونی حق الوکاله و هزینه های دیوانی متعلقه را نیز در هر مرحله که باشد اعم از اینکه اجرائیه و عملیات اجرایی توسط وکیل دعاوی و یا سایر پرسنل بانک تقاضا و پیگیری شده باشد را طبق تعرفه مربوط پرداخت نموده و یا به مطالبات بانک اضافه گردد و راهن حق هر گونه ایراد و اعتراضی را در این مورد از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۵) راهن بمنظور تضمین و تامین و تا استهلاک کامل بدهی ناشی از این قرارداد تمامی رقبات آتی الذکر ملکی خود را نزد بانک به رهن و وثیقه قرارداد و رهن مرقوم فک نخواهد شد مگر تا پرداخت کلیه بدهی مربوطه طبق اعلام کتبی بانک قبض و اقباض بعمل آمد و موارد رهن و وثیقه مجدداً بتصرف راهن داده شد که در مدت مذکور در این سند ازآن استیفا منافع نماید و راهن متعهد و ملتزم شد که در حفظ و نگهداری موارد وثیقه کوشا باشد و راهن قبل از فک رهن و فسخ این قرارداد حق هیچگونه معامله اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجاره و یا توثیق مازاد و نیز واگذاری حق استرداد را بصورت صلح حقوق و یا وکالت و وصایت ندارد و هرگونه ساختمان جدید که در ملک مورد وثیقه احداث و یا هر نوع ماشین آلات جدید دیگری که بعداً در مورد وثیقه نصب شود و مستحدثات و ماشین آلات جدید نیز جز موارد رهن و وثیقه بوده و مانع از اجرای مقررات و قوانین اجرائی نخواهد بود.

ماده ۶) راهن مکلف است مورد / موارد وثیقه را به هزینه خود در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می گردد نزد بیمه گر مورد قبول بانک و بنفع بانک برای مدت و مبلغی که بانک تعیین می کند بیمه نموده بیمه نامه را ببانک تسلیم نماید ودر صورت انقضای مدت بیمه نامه چنانچه دیون و تعهدات موضوع این قرارداد باقی باشد متعهدند نسبت به تجدید بیمه و تسلیم مدارک مربوطه ببانک اقدام نمایند در غیر اینصورت بانک حق داردمورد /موارد وثیقه را راسا بیمه نموده و هزینه مربوط را از بدهکارووثیقه گذار مطالبه و دریافت و در صورت استنکاف از تادیه هزینه مذکور از طریق صدور اجرائیه با ارائه اسناد پرداخت هزینه تجدید بیمه مبادرت به وصول نماید و یا معادل هزینه تجدید بیمه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اضافه نماید.

ماده ۷) موارد وثیقه عبارتنداز: ششدانگ یکدستگاه آپارتمان بمشخصات و نشانی فوق الذکر میباشد با کلیه متعلقات و منضمات وملحقات عرفیه و شرعیه باقدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات ومشترکات و بانضمام حسب السهم از امتیازات آب وبرق و گازمنصوبه با ودایع احتمالی مربوطه بدون استثنا شیی این سند باستناد نامه بانک بشماره مورخ بانک مرقوم تنظیم گردید این قرارداد در هفت ماده و یک تبصره در تاریخ ……. ماه ………… در شهر …………. به امضاء رسیده است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x