جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

قرارداد رهنی بانک پاسارگاد فرم ۴۹۱-۸۷/۱

متن حقوقی سند قرارداد رهنی بانک پاسارگاد فرم ۴۹۱-۸۷/۱

 

در مواردی که راهن غیر از بدهکار است

قرارداد زیر بین الف: بانک پاسارگاد شعبه ……………. با نمایندگی آقای بمشخصات و نشانی فوق الذکر که برای رعایت اختصار ذیلا بانک نامیده میشود از یک طرف وب: آقای/خانم ………… بمشخصات و نشانی فوق‌الذکر که منبعد بدهکار نامیده میشود و ج) آقای/خانم ……… بمشخصات و نشانی فوق‌الذکر که منبعد راهن نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد گردید.

ماده ۱) بدهکار اقرار و اعتراف نمود که مطابق مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی قانون مذکور تا میزان مبلغ ریال از تسهیلات اعطائی براساس یکی از عقود اسلامی و انواع ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی استفاده نموده ومبلغ مذکور دین مسلم وقطعی وی به بانک می باشد.

ماده ۲) مدت این قرارداد از تاریخ زیر …….. شمسی و با نظر بانک برای یکبار و یا بدفعات قابل تمدید است و این تمدید بدون نیاز به تنظیم هر گونه سندی اعم از رسمی ویا عادی از طرف بانک انجام خواهد شد بهر حال بانک حق دارد پس از انقضای مدت و یا در مدت این قرارداد هر موقع که صلاح و مقتضی بداند برای وصول مطالبات خود از بابت تسهیلات اعطایی بر اساس دفاتر تنظیمی بانک از دفتر اسناد رسمی اجرائیه صادر نماید.

ماده ۳) بدهکار متعهد و ملتزم شد تسهیلات اعطائی مندرج در این قرارداد را جهت موافقت بانک و بر اساس قرارداد منعقده طبق یکی از عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرایی وانواع ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادی استفاده نماید و قراردادهای تنظیمی را کلاً بموقع اجرا بگذارد و در صورتیکه به هر علت و جهتی بدهی بدهکار از بابت تسهیلات اعطائی موضوع این قرارداد کاهش یابد مورد رهن و وثیقه / مواردوثایق در قبال ارقام استفاده شده از تسهیلات اعطائی در رهن و وثیقه بانک قرار خواهد گرفت و صرف اظهار کتبی بانک (با رعایت مقررات و دفاتر بانک) در تعیین میزان مطالبات خود برای صدور اجرائیه ملاک عمل و مناط اعتبار و کافی وقطعی و لازم الاجرا و غیرقابل اعتراض بوده و بدهکارو راهن حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمودند و در صورت امتناع بدهکار از پرداخت بدهی خود ناشی از این قرارداد بشرح فوق از طریق دفتر اسناد رسمی اجرائیه صادر و اقدامات اجرائی تا حصول نتیجه نهائی تعقیب و مورد وثیقه در قبال رقم اعلام شده از طرف بانک با رعایت مقررات قانونی تملیک خواهد شد و ضمن عقد خارج لازم راهن ببانک وکالت تام الاختیارو نامحدود و با سلب حق ضم وکیل راهن و عزل وکیل با حق توکیل غیر ولوکراراً تفویض نمود که در هر یک از موارد فوق بوکالت از راهن ایجاد و قبول مقرر در عقد رهن را انجام و نیز نسبت به تملیک ملک مورد وثیقه در قبال مانده طلب خود با رعایت مقررات قانونی اقدام نماید.

ماده ۴) در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر بعلت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه بدهکار تعلق خواهد گرفت از اینرو بدهکار باامضای این قرارداد ملتزم و متعهد میشود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد علاوه بر بدهی تادیه نشده سالیانه………. درصداصل بدهی مذکور برحسب قرارداد ببانک پرداخت نماید بهمین منظور بدهکار با امضای این قرارداد ضمن عقد خارج لازم غیرقابل برگشت ببانک وکالت بلاعزل تفویض نمود که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد را از حسابهای بدهکار برداشت نماید اخذ مبلغ مقرره موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.

تبصره: بدهکار و راهن قبول و تعهد نمودند چنانچه بانک برای استیفا حقوق و مطالبات خود بموجب این سند اقدام به صدور اجرائیه نماید علاوه بر اصل طلب و مبلغ مافی الذمه متعلقه بشرح ماده چهار فوق و سایر هزینه های قانونی حق الوکاله و هزینه های دیوانی متعلقه را نیز در هر مرحله که باشد اعم از اینکه اجرائیه و عملیات اجرایی توسط وکیل دعاوی و یا سایر پرسنل بانک تقاضا و پیگیری شده باشد را طبق تعرفه مربوط پرداخت نموده و یا به مطالبات بانک اضافه گردد و بدهکار و راهن حق هر گونه ایراد و اعتراضی را در این مورد از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده ۵) راهن بمنظور تضمین و تامین و تا استهلاک کامل بدهی ناشی از این قرارداد تمامی رقبات آتی الذکر ملکی ومتصرفی خود را نزد بانک به رهن و وثیقه قرارداد و رهن مرقوم فک نخواهد شد مگر تا پرداخت کلیه بدهی مربوطه طبق اعلام کتبی بانک قبض و اقباض بعمل آمد و موارد رهن و وثیقه مجدداً بتصرف راهن داده شد که در مدت مذکور در این سند ازآن استیفا منافع نماید و راهن متعهد و ملتزم شد که در حفظ و حراست موارد رهن و وثیقه کوشا باشد و راهن قبل از فک رهن و فسخ این قرارداد حق هیچگونه معامله اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجاره و یا توثیق مازاد و نیز واگذاری حق استرداد را بصورت صلح حقوق و یا وکالت و وصایت ندارد و هرگونه ساختمان جدید که در ملک مورد وثیقه احداث و یا هر نوع ماشین آلات جدید دیگری که بعداً در مورد وثیقه نصب شود و مستحدثات و ماشین آلات جدید نیز جز موارد رهن و وثیقه بوده و مانع از اجرای مقررات و قوانین اجرائی نخواهد بود.

ماده ۶) بدهکار و راهن مکلفند مورد / موارد رهن را به هزینه خود در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می گردد نزد بیمه گر مورد قبول بانک و بنفع بانک برای مدت و مبلغی که بانک تعیین می کند بیمه نموده بیمه نامه را ببانک تسلیم نمایند ودر صورت انقضای مدت بیمه چنانچه دیون و تعهدات موضوع این قرارداد باقی باشد متعهدند نسبت به تجدید بیمه و تسلیم مدارک مربوطه ببانک اقدام نمایند و در غیر اینصورت بانک حق داردمورد /موارد رهن را راسا بیمه نموده و هزینه مربوط را از بدهکارو راهن مطالبه و دریافت و در صورت استنکاف از تادیه هزینه مذکور از طریق صدور اجرائیه با ارائه اسناد پرداخت هزینه تجدید بیمه مبادرت به وصول نماید و یا معادل هزینه تجدید بیمه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اضافه نماید.

ماده ۷) موارد وثیقه عبارتنداز: شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان بمشخصات و نشانی فوق الذکر میباشد با کلیه متعلقات و منضمات وملحقات عرفیه و شرعیه باقدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات ومشترکات و بانضمام حسب السهم از امتیازات آب وبرق و گازمنصوبه با ودایع احتمالی مربوطه بدون استثنا شی. این سند باستناد نامه بانک بشماره مورخ بانک مرقوم تنظیم گردید این قرارداد در هفت ماده و یک تبصره در تاریخ …… ماه …………….. در شهر ………. به امضاء رسیده است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x