فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند متمم تبدیل تعهد بانک کشاورزی

پیرو قرارداد رهنی شماره ……… مورخ……… تنظیمی در دفتر اسناد رسمی …… که از این پس قرارداد سابق نامیده میشود حاضر گردیدند نامبردگان بالا و بعدالحضور قراردادی با شرایط ذیل امضا نمودند.

تبصره: نامبردگان فوق الذکر صرفنظر از سمت و مشادرکت خود در شرکت، اصالتا کلیه تعهدات و الزامات ناشی از این قرارداد را منفردا و مجتمعا و متضامنا با شرکت بعهده دارند.

و بعدالحضور به منظور اضافه نمودن مشتری جدید و نیز قبول دیون و تعهدات مشتری سابق ناشی از سند فوق الذکر، مشتری جدید با توافق مشتری سابق موارد زیر را تاکیدا اقرار، اعتراف و تعهد نمود.

  • مشتری با استحضار کامل از بدهی ناشی از سند فوق الاشاره و قیود و شروط و تعهدات مندرج در آن، کلیه تعهدات و الزامات و دیون ناشی از قرارداد مزبور را منفردا و متضامنا به عهده گرفتند و بدین ترتیب مادام که بدهی های ناشی از قرارداد فوق الذکر تصفیه نگردیده است از مورد رهن قرارداد مزبور فک رهن بعمل نخواهد آمد.
  • آقای ………… با مشخصات فوق به عنوان راهن با اطلاع کامل از تعهدات، الزامات و دیون ناشی از سند حاضر و قرارداد فوق الذکر با امضا این سند عقد رهن موضوع ماده هفت قراداد رهنی را نسبت به مشتری جدید نیز تائید و تنفیذ نمودند.
  • قبض و اقباض نسبت به مورد رهن حسب الاقرار طرفین مجددا بعمل آمد و بانک مورد رهن را بعنوان امانت در اختیار راهن قرارداد که تا اخطار ثانوی بانک، از آن استیفا منفعت نماید.
  • مشتری جدید طبق وکالت نامه هایی که به موجب قرارداد سابق توسط مشتری سابق قبلا به بانک کشاورزی تفویض شده در تمام ان موارد به همان شرح که در قرارداد قبلا قید گردیده، بدون کم و کاست به بانک کشاورزی در ضمن عقد خارج لازم تا تاریخ استهلاک کامل بدهی خود به بانک وکالت بلاعزل داده و حق ضم وکیل دیگر و امین را از خود سلب و اسقاط نمود.

تمامی مشتریان (سابق و جدید ) اقرار و اعتراف دارند چنانچه مطالبات بانک ناشی از هریک از اقساط قراردادخای فرعی یا هریک از آنها سررسید گردیده و از تسویه آن خودداری نمایند تمامی مطالبات بانک از کلیه مشتریان تبدیل به دین حال شده و بانک محق خواهد بود با استناد به قراردادهای حاضر و سایر قراردادهای فرعی اقدام به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود نماید و هیچ یک از مشتریان نمیتواند به عذر عدم سررسید شدن اقساط سایر مشتریان نسبت به صدور اجرائیه و اقدامات قانونی اعتراضی نماید.

  • بغیر از تغییرات فوق، سایر مفاد و شرایط قرارداد سابق به قوت و اعتبار خود باقی بوده و تمامی مشتریان اعم از سابق و جدید مکلف به تبعیت از کلیه شرایط و تعهدات پیش بینی شده در قرارداد مذکور می باشد.
  • این قرارداد جزء لاینفک قرارداد رهنی سابق بوده و توأمان قابل اجرا می باشد.
guest

2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
محمود سپهری
محمود سپهری
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۰۷:۱۹

سلام بنده با بانک کشاورزی قراردادمشارکت تنظیم و وثیقه در رهن گذاردم بعداز ۱۱ ماه بجهت انجام

طرح ، بانک قرارداد متمم افزایش مبلغ تسهیلات را مجدد با افزایش مبلغ وثیقه دردفترخانه منعقد و قراربر واریز ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال الباقی تسهیلات مصوب شد ، پولی پرداخت نکردند ، بعد از گذشت ۲۸ ماه از تاریخ قراردادمتمم و ۶ ماه بعد از صدور اجرائیه بر علیه واحد تولیدی ، یکطرفه قراردادمتمم را که برابر بند ۹ قرارداد جز لاینفک قراردادسابق بوده و دارای اعتبار واحد و تواما قابل اجرا بود را فسخ نمودند و به استناد قرارداد اولیه که آن قراردادهم ۵۵ میلیون تومان پرداخت نکردند اجرائیه صادر وبدنیار آخر هم سود و جریمه گرفتن ، یعنی به حیله و کلک واحد را از سود حاصل نشده دچار ورشکستگی بنفع خود نمودند