فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند بذل مهریه

 

در تاریخ ذیل حاضر گردیدند در این دفترخانه خانم …….… با مشخصات فوق و آقای ……..… با مشخصات فوق بترتیب زوجه و زوج سند نکاحیه شماره ………. مورخ ……… دفتر رسمی ازدواج شماره ……… و بعد الحضور زوجه در نهایت صحت مزاج و عقل و دماغ و با قصد و رضا و میل و اراده و اختیار کامل اقرار و اعلام صریح و صحیح شرعی و قانونی نمود که اینجانب تمامی مهریه متعلق به خود مندرج در نکاحیه مذکور که عبارت از یک جلد کلام اله مجید بانضمام ………… عدد سکه تمام بهار آزادی به قیمت روز و ۱۱۰ شاخه گل نرگس بوده را تماماٌ به زوج بذل و بخشش نموده‌ام و از این پس نسبت به آن حقی ندارم همچنین اقرار می‌نمایم که سایر حقوق مادی خود را نیز تا این تاریخ از همسر خود دریافت نموده‌ام و ضمن عقد خارج لازم (که فی‌مابین اینجانب و آقای منعقد شده) هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو بعنوان تضرر و غیره از خود سلب و ساقط می‌نمایم. و زوج نیز اقرار نمود که بذل مهریه مورد قبول و پذیرش اینجانب می‌باشد و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را ازخود سلب و ساقط می‌نمایم.

این سند که بمنزله اقرار نامه بذل مهریه بشرح فوق می‌باشد بنا بتقاضای زوجین به ویژه زوجه (خانم) تنظیم و به ثبت رسید و نامبردگان با علم و اطلاع کامل از مفاد و مندرجات آن اقدام به امضاء نمودند و زوجین حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در حال و آینده ازخود سلب و ساقط نمودند و در صورت اعتراض از درجه اعتبار ساقط بوده و کان لم یکن تلقی می‌گردد و مسئولیت تمامی موارد با نامبردگان بوده و این دفترخانه هیچ مسئولیتی ندارد؛ و زوجین مذکور نیر مراتب رضایت و اهلیت و هویت و قصد و رضای یکدیگر را گواهی و تائید می‌نمایند

 

مستندات:

برابر نامه شماره مورخه دفتر ازدواج شماره ………….. تا این تاریخ نسبت به نکاحیه مذکور و مهریه مندرج در آن اجرائیه صادر نگردیده و حق زوجه بقوت و اعتبار خود باقیست.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

تذکر 

ابرا ، سند غیر مالی می باشد و اخذ استعلام از دفاتر ازدواج و یا اداره اجرای اسناد رسمی الزامی نمی باشد،تکلیف دفاتر اسناد رسمی در بند ۱۵۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی صرفا در خصوص تنظیم اسناد اقرار به وصول مهریه و یا صلح مهریه می باشد .

بخشش مهریه در دفترخانه _ اقرار نامه بذل مهریه بشرح فوق _ بخشش مهریه دفتر اسناد رسمی لیلافرج زاده

2 پاسخ

 1. سلام

  مستندات:
  برابر نامه شماره مورخه دفتر ازدواج شماره ………….. تا این تاریخ نسبت به نکاحیه مذکور و مهریه مندرج در آن اجرائیه صادر نگردیده و حق زوجه بقوت و اعتبار خود باقیست.

  دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

  تذکر

  ابرا ، سند غیر مالی می باشد و اخذ استعلام از دفاتر ازدواج و یا اداره اجرای اسناد رسمی الزامی نمی باشد،تکلیف دفاتر اسناد رسمی در بند ۱۵۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی صرفا در خصوص تنظیم اسناد اقرار به وصول مهریه و یا صلح مهریه می باشد .

  اگر ابرا مهریه در مقابل دریافت وکالت طلاق باشد آیا استعلام لازم است یا در این صورت نیز استعلام لازم نیست.؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *