متن حقوقی سند ابراء مهریه:

 

با عنایت به سند نکاحیه بشماره ترتیب مورخ ………….. دفتر رسمی ازدواج …………… اینجانبه ………….. با مشخصات فوق که همسر دائمی آقای ………. با مشخصات فوق می‌باشم به موجب این سند رسمی اقرار و اعلام می‌نمایم بر اینکه به اختیار ذمه همسرم (…………..) را از پرداخت تمامی ………… میزان مهریه مندرج در سند نکاحیه بشماره ………. سری الف/…….. بشماره ترتیب …………. مورخ …………. دفتر رسمی ازدواج …………… تماماً بری نموده و از حق خود به اختیار نسبت به تمامی ……………. میزان صرف‌نظر نموده و می‌نمایم بنابراین دیگر هیچگونه حق و حقوقی در سند ازدواج از بابت تمامی / میزان …………… از مهریه مندرج در سند مزبور بر عهده همسرم نمی‌باشد و لذا از تاریخ تحریر این سند تحت هر عنوان از عناوین مربوطه ادعا و آغاز سخنی نمایم از درجه اعتبار ساقط است و ضمن عقد خارج لازم انعقاد یافته شفاهی بین اینجانبه و همسرم کلیه ادعاها و اعتراضات بعدی و احتمالی خود را تحت هر عنوان پیش‌بینی شده یا نشده از خود سلب و ساقط نموده و می‌نمایم ضمناً دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره …………… طی نامه شماره ……….. مورخ ………… اعلام نمود که نسبت به مهریه مندرج در سند ازدواج فوق‌الذکر تا تاریخ تحریر این سند هیچگونه اجرائیه‌ای صادر نگردیده است. نیز حاضر گردیدند: آقای ………… و …………. با مشخصات فوق بعنوان شهود اقرار و اعلام نمودند کلیه مفاداین سند بشرح فوق به مقر تفهیم گردید و نامبرده بدور از هرگونه اکراه و اجبار این سند را امضاء می‌نماید و بدین وسیله حق رجوع به آن را از خود سلب و ساقط می‌نمایم.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران آمادگی کامل جهت تنظیم سند ابراء مهریه و ارایه مشاوره حقوقی و ثبتی در این زمینه را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.