فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

وصیت تملیکی ارامنه / اقلیت های مذهبی

متن حقوقی سند وصیت تملیکی ارامنه / اقلیت های مذهبی

 

با تبعیت از اراده پروردگار جهان آفرین که بنای آفرینش را بر این قرارداده که هر ذی روحی که پا به عرصه وجود می نهد بالاخره روزی باید این دارفانی را ترک نماید و بسرای باقی بشتابد و با استفاده از اختیارات و تاییدات منبعث از مقررات ماده ۴۹ قواعد احوال شخصیه و حقوق ارثیه ارامنه پیرو کلیسای گریگوری ایران که وصیت اعم از عهدی و تملیکی بر کل مایملک را مجاز دانسته و تجویز نموده است و مستندات بمدلول اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ماده واحده (اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم) مصوب سال ۱۳۱۲ و ماده واحده رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی مسیحی مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۱۴ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران اینجانب /اینجانبان ………. به منظور تعیین تکلیف مایملک خود اعم از منقول و غیر منقول و بقصد روشن سازی وضع حقوقی و قانونی ونحوه انتقال ماترک و تعیین وارث قانونی خویش با اراده آزاد و طیب خاطر خویش ودر کمال صحت جسمانی و عقلانی و اداراکات سلیم و خاطر روشن با انشاء این وصیتنامه رسمی اقدام نمودیم و انتظار داریم که مراجع مذهبی اقلیت دینی ارامنه پیرو کلیسای گریگوری و مراجع قضایی تقریرات ذیل اینجانب /اینجانبان را که بیانگر آخرین خواسته‌ها و امیال ما می‌باشد را عینا و بدون کم و کاست به مورد اجرا بگذارند و از این طریق موجبات آرامش روح مان را در ان دنیا از هرحیث فراهم آورند.

اینجانبان …به موجب این وصیت نامه رسمی ششدانگ …….… با کلیه متعلقات و منضمات شرعیه و عرفیه آن بدون استثناء را به فرزندمان آقای /خانم ………… وصیت تملیکی می‌نماییم و غیر از مشارالیه کس دیگری حق و حقوقی نسبت به مالکیت ششدانگ پلاک فوق الذکر نخواهد داشت و مراتب وصیت در سند مالکیت قید می‌گردد.

در صورت فوت ……………. قبل از اینجانب وفق مقررات احوال شخصیه مسیحیان ارمنی ………….. ورثه ایشان قائم مقام قانونی او در تملیک مورد وصیت تلقی می شود و پس از فوت اینجانب مورد وصیت مستقیما” به آنها منتقل می‌گردد.

از تمامی بستگان، بازماندگانم و انجمن کلیسا می خواهم که کمال همکاری را با نامبرده بنمایند، نیز هرگونه وصیت و یا دست نوشته اعم از عادی و یا رسمی دیگری که از اینجانب تا قبل از تاریخ تنظیم و امضاء این وصیت نامه موجود باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

این وصیت نامه باستناد پاسخ استعلام شماره ثبت تنظیم و برای اخذ حق الثبت مورد وصیت بمبلغ ………… ریال تقویم که مبلغ یاد شده صرفا برای لحاظ وصول حقوق دولتی می‌باشد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *