فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متون حقوقی سند تفویض قسمتی از وکالت

 

در تاریخ این سند حاضر در این دفترخانه گردید: آقای ………….. با مشخصات فوق وکیل وکالتنامه شماره …… مورخ ………… دفتراسناد رسمی ………. تهران، و بعدالحضور صراحتا”اعلام و اظهار داشت که فقط وصرفا” بخشی از اختیارات خود در وکالتنامه فوق الذکر که در سطور ۵ و ۶ و ۷ آن وکالتنامه آمده و مربوط به (مراجعه به کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی علی الخصوص شهرداری، دارایی و غیره) را که از طرف موکل خویش خانم / آقای ………….. داشته ،تفویض و واگذار نمود به خانم /اقای ……………… با مشخصات فوق الذکر که نامبرده حق دارد بموجب این سند به هر نحو وطریقی که صلاح ومقتضی بداند به مورد وکالت قیام واقدام نماید واین سند از هرحیث تابع وکالتنامه فوق الذکر می باشد ولیکن فاقد اختیارات جامع جهت فاقد فروش می‌باشد و در خصوص فروش و انتقال فاقد اعتبار است.

ضمنا”تفویض کننده وکالتنامه مذکور اقرار صریح و قطعی نمود به اینکه تا این تاریخ هیچگونه اقداماتی از قبیل تفویض وکالت نسبت به وکالتنامه فوق الذکر در این رابطه و یا استعفا انجام نداده است، همچنین بنا به اعتراف و اظهار تفویض کننده وکالت، وکالتنامه مذکور تاکنون به قوت و اعتبار خود باقیست و خبری از عزل و فوت و حجر به ایشان نرسیده است و مفاد این سند فقط در نفس وکالت معتبر است.

 

نکته:

– مطابق ماده ۶۶۳ و قسمتی از ماده ۶۶۷ از قانون مدنی «وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد و وکیل باید از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست، تجاوز نکند.»

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *