فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند وکالت اخذ وام مفصل

مورد وکالت:

مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت اسناد و املاک، امور اقتصادی و دارائی، شهرداری و سازمان تامین اجتماعی و هر یک از شرکت‌های بیمه و مراجع قضایی تالی و عالی و کلیه بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه و شرکت‌های خصوصی و دفاتر اسناد رسمی و کلیه بانک‌های عامل مربوط به واگذاری تسهیلات و وام دیگر ادارات و مراجع ذیربط و ذیمدخل جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی و ثبتی و قضایی و بیمه‌ای و بانکی مورد نیاز راجع به مورد وکالت و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و مفاصا حساب‌های مربوطه و تادیه کلیه هزینه‌ها و مخارج قانونی تشکیل پرونده و تعقیب و پی‌گیری پرونده‌های متشکله و شرکت در کمیسیون‌ها و هیئت‌ها و اخذ هر نوع تصمیم و رای به جای موکل و انجام کلیه مکاتبات و مراودات و سپردن هرگونه تعهد و تصدیق امضاء و انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی ذیمدخل به هر نحو و ترتیب و تقاضا و اخذ و دریافت هر نوع پروانه ساختمانی و عدم خلاف و مفاصا حساب و پایان کار و تمدید و تجدید و اخذ و دریافت هر نوع پروانه ساختمانی و اقامه هرگونه دعوی و پاسخگویی در مقابل هر دعوی در رابطه با رقبه و ملک یاد شده و اتخاذ هر نوع تصمیم ولو صلح و سازش و گذشت از جانب موکل و با حق توکیل به غیر ولو کراراً در این رابطه و تنظیم قرارداد با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی به هر نحو و ترتیب و اعطای اختیارات لازمه و معنونه و مصرحه به آنها وفق مقررات و موازین قانونی بالاخص اختیارات مطمح نظر قوانین و مقررات جاریه آئین دادرسی مدنی و کیفری و عزل و نصب آنها ولو به کرات و بیمه نمودن ملک و رقبه به هر نحو و ترتیب و شرط و قید و انعقاد عقود و قراردادهای بیمه‌ای و اخذ وجوه متعلقه در این خصوص نقداً یا به صورت چک یا دیگر اسناد تجاری با حق مراجعه به بانک یا بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری محال علیه جهت وصول وجوه چک یا اسناد تجاری و لدی الاقتضا و در صورت فقد هرگونه منع و ردع قانونی و تثبیت و بلامعارض بودن مالکیت موکل و عندللزوم انجام کلیه امورات بانکی در کلیه بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی و ارائه مدارک لازم جهت دریافت هرگونه وام و تسهیلات تحت هر عنوان و اسم که باشد اعم از جعاله و مشارکت مدنی و مضاربه و تعمیراتی و قرارداد رهنی و غیره از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های کشور و شرکت‌های خصوصی به هر میزان و مقدار و با هر شرایط و با امتیازات مربوط به حساب موکل و معرفی ضامنین و امضا ذیل و ظهر کلیه اوراق و مدارک و سند رهنی و قراردادهای داخلی در بانک و یا دفاتر اسناد رسمی و دادن هرگونه رسید و تعهد به وثیقه و گرو و رهن نهادن مورد وکالت و دادن وکالت و اجازه فروش مورد وثیقه به بانک وام دهنده ولو کراراً و دریافت مبالغ وام‌های مربوطه و دریافت دفترچه اقساط تحت هر عنوان و عقود بانکی اسلامی و به هر مبلغ و به هر مدت و با هر شرایط و امضا ذیل فرم‌ها و تقاضانامه‌های مربوطه و اخذ تسهیلات و وام و اقدام به تسویه حساب و پرداخت و واریز کلیه بدهی‌ها و اقساط و اقساط معوق مربوطه به وام و تسهیلات بانکی و تقاضای بخشودگی جرائم مربوط به تاخیر تادیه و اقساط معوق و تقاضای تقسیط مجدد و تکمیل فرم‌ها و پرسشنامه‌ها و پرونده‌ها و امضا ذیل مدارک و فرم‌ها و سپردن تعهدات لازم و تصدیق و گواهی امضا جهت تسهیلات مذکور و فسخ قرارداد بانکی مربوطه به تسهیلات مذکور و امضا ذیل فسخ نامه‌ها و اطلاع‌نامه‌های فسخی و فک رهن و سپردن هرگونه تعهد و اخذ رسید و رفع اشتباهات احتمالی و تنظیم سند اقرارنامه و اصلاحی انجام سایر تشریفات لازمه عمل وکالت.

حدود اختیارات:

وکیل نامبرده در بالا با حق توکیل به غیر جزئاً و یا کلاً ولو کراراً و مع الواسطه و با حق عزل و نصب وکلای انتخابی در انجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت (به استثنا فروش و انتقال) از طرف موکل اختیار تام داشته و امضا و اقدامات نامبرده بمنزله امضا و اقدامات موکل بوده نافذ و معتبر است.

مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کننده، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم.

مطالب مرتبط:

وکالت اخذ وام ازدواج

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها