فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

وکالت نامه اخذ کارت نظام وظیفه و کارت ایثارگری

متن حقوقی سند وکالت نامه اخذ کارت نظام وظیفه و کارت ایثارگری

 

مورد وکالت: مراجعه به کلیه ادارات سازمان ها نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی علی الخصوص سازمان نظام وظیفه کشور و دادگاه های عمومی و انقلاب همچنین مراجعه به کلیه پادگانها به ویژه پادگان …………. واحد ایثارگران و انجام کلیه امور مربوط به تائید و تصحیح کارت ایثارگری موکل و در صورت لزوم تعویض یا درخواست المثنی کارت مذکور یا تائید کارت فوق و انجام کلیه امور در خصوص دریافت کارت ایثارگری موکل و دادن رسید و تعهدات مربوطه در خصوص دریافت کارت مذکور یا تائید برگه نظام وظیفه و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و به گواهی امضا رسانیدن اسناد و اوراق مربوطه و امضا ذیل اسناد و اوراق توسط وکیل و پرداخت هر گونه وجوه قانونی به مراجع ذیربط و حضور در ادارات و موسسات ذیربط و پیگیری امور نظام وظیفه یا ایثار گری موکل و در خواست صدور هرگونه گواهی و سپردن هرنوع تعهد و رضایت و ضمانت و به طور کلی اقدام به انجام امور مورد وکالت به طوریکه در هیچ یک از موارد فوق نیاز به حضور و امضا ی مجدد موکل نباشد.
حدود اختیارات: وکیل مرقوم جهت انجام امور مورد وکالت دارای اختیار تام و نا محدود بوده و امضا و اقدام و عمل وی به منزله امضا و اقدام و عمل موکل نافذ و معتبر و ممضی است و مفاد این ورقه فقط در نفس وکالت موثر است.

متن حقوقی وکالت اخذ معافیت از خدمت 

مورد وکالت: مراجعه به کلیه ادارات سازمان ها نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی علی الخصوص سازمان نظام وظیفه کشور و دادگاه های عمومی و انقلاب و مراکز پلیس +۱۰ و ستاد کل نیروهای مسلح و سایر دستگاهای نظامی و انتظامی وکلیه مراجع قضایی و انتظامی وهمچنین مراجعه به کلیه پادگانها واحد نظام وظیفه جهت پى گیرى امور نظام وظیفه موکل و انجام کلیه امور مربوط به تقاضا و درخواست صدور انواع معافیت از خدمت نظام وظیفه و گواهی کفالت مادر جهت موکل و تائید واخذ کارت معافیت خدمت موکل و در صورت لزوم تعویض یا درخواست المثنی کارت مذکور یا تائید کارت فوق و انجام کلیه امور در خصوص دریافت کارت معافیت موکل و دادن رسید و تعهدات مربوطه در خصوص دریافت کارت مذکور یا تائید برگه نظام وظیفه و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و به گواهی امضا رسانیدن اسناد و اوراق مربوطه و امضا ذیل اسناد و اوراق توسط وکیل و پرداخت هر گونه وجوه قانونی به مراجع ذیربط و حضور در ادارات و موسسات ذیربط و پیگیری امور نظام وظیفه یا کفالت موکل و در خواست صدور هرگونه گواهی و سپردن هرنوع تعهد و رضایت و ضمانت و به طور کلی اقدام به انجام امور مورد وکالت به طوریکه در هیچ یک از موارد فوق نیاز به حضور و امضا ی مجدد موکل نباشد.
حدود اختیارات: وکیل مرقوم جهت انجام امور مورد وکالت دارای اختیار تام و نا محدود بوده و امضا و اقدام و عمل وی به منزله امضا و اقدام و عمل موکل نافذ و معتبر و ممضی است و مفاد این ورقه فقط در نفس وکالت موثر است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *