فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند وکالت انتقال قطعی آپارتمان

 

مورد وکالت: انتقال قطعی شش‌دانگ پلاک ثبتی …………. فرعی از ……………… اصلی واقع در بخش …….. تهران با مشخصات فوق‌الذکر به هر کس و بهر مبلغ و بهر ترتیب که صلاح بداند حتی انتقال به خود با تمام متعلقات ان اعم از اب و برق و گاز و تلفن و حضور در دفتر اسناد رسمی و امضا اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و اخذ وجه و ایصال وجوه دریافتی به موکل متن و اسقاط کافه خیارات و قبول هر نوع تعهد و وجه التزام در سند تنظیمی و مراجعه به ادارات دارائی و شهرداری جهت اخذ گواهی ماده ۱۸۷ و پایان ساختمان و عوارض نوسازی و از ثبت اسناد اخذ استعلام و امضا اسناد و اوراق و دفاتر مربوطه و در صورت لزوم مراجعه به اداره ثبت و تقاضا و درخواست و تحویل سند مالکیت بنام و برای موکل اعم از اصل یا المثنی و در صورتی که خریدار پلاک ثبتی مورد وکالت قصد دریافت وام از بانک مسکن را داشته باشد مراجعه به بانک مسکن مربوطه و انجام اقدامات لازم و تشکیل پرونده و ارائه مدارک مورد نیاز به بانک مربوطه و به طور کلی اقدام به انجام امور مورد وکالت به نحویکه در هیچ مورد از موارد فوق نیاز به حضور و امضا مجدد موکل متن نباشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام تشریفات قانونی مورد وکالت با حق توکیل غیر ولو کرارا” و مع الواسطه جزئا” و یا کلا” با حق عزل و نصب وکلا دارای اختیارات تام و نا محدود می باشد و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است و موکل اقرار و اظهار نمود ممنوع از معامله نمی باشد و ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل دیگر و عمل به مورد وکالت را تا انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نموده است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *