فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند وکالت خرید ملک

 

مورد وکالت: در خصوص خریداری نمودن هر نوع ملک اعم از زمین و آپارتمان و مغازه و مستغلات و غیره تحت هر پلاک ثبتی و در هر نقطه از کشور و بهر متراژ بنام و برای موکل از هر شخص حقیقی و یا حقوقی و به هر شرط و به هر مبلغ و تنظیم مبایعه نامه و قبول یا رد شرایط و تهیه مجوزات و حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضاء ثبت و سند مربوطه و اسقاط کافه خیارات و ضمانت کشف فساد و پرداخت وجه و تادیه هزینه های قانونی و تحویل مدارک و دادن رسید و سپردن تعهد و انجام تسویه حسابهای لازم و رتق و فتق امورات و تحویل و تحول و با حق اقامه هرگونه دعوی اعم حقوقی یا کیفری با تقدیم هر نوع دادخواست علیه متخلفین در هر یک از دادگاهها و مجتمع های قضائی و تشکیل پرونده و پیگیری و انجام مراحل اجرائی از بدو الی الختم و عنداللزوم انتخاب وکیل وکارشناس رسمی دادگستری و عزل و نصب مجدد آنها و پاسخگوئی بدعاوی مطروحه علیه موکل در مراجع مذکور تحت هرعنوان که مطرح شده باشد و شرکت در جلسات تحقیق دادگاه‌ها و ادای توضیحات و ارائه مدارک و مستندات و پرداخت هزینه دادرسی و دفاع ازحقوق موکل و تقدیم هرنوع دادخواست مجدد تحت هر عنوان اعم از اعاده حیثیت و تعیین خسارت و تعیین جاعل و ارجاع امر به داوری و کارشناسی و تعیین داور و مصدق و کارشناس و ادعای خسارت و جلب شخص ثالث و توقیف اموال و درخاتمه دادن رضایت و انجام امورات مربوطه و امضاء اسناد و اوراق و مدارک و با حق مراجعه به ادارات دارائی، ثبت، شهرداری، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، زمین شهری، شوراهای محلی و حل اختلاف، بخشداری و فرمانداری، دهیاری و بانکها و غیره و تقاضا و اخذ هر گونه مجوز و پاسخ استعلام و گواهی و موافقت و رضایت و پروانه ساختمانی و تخریب و نوسازی و نیز اخذ سند مالکیت مجزا بنام و برای موکل از ثبت مربوطه و نسبت به املاک خریداری شده بطور کلی انجام کلیه امور اداری موکل و انجام تشریفات قانونی مربوطه در هر یک از ادارات دولتی و یا غیر دولتی به نحوی که در هیچ یک از مراحل و موارد فوق احتیاج به حضور و یا امضاء مجدد موکل نباشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تامه بوده و هر عمل و امضاء و اقدام وکیل به منزله و در حکم عمل و امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر بوده و مفاد این ورقه فقط در نفس مورد وکالت موثر می‌باشد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *