فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن سند وکالت در رهن بردن ملک

 

مراجعه به شهرداری و دارایی و ثبت اسناد و املاک و بانک‌ها و مراجع قضائی و دفاتر اسناد رسمی و کلیه شرکت‌ها و سایر ادارات و نهادها و سازمان‌ها جهت پرداخت عوارض و مالیات های متعلقه نسبت به پلاک …. فرعی از …. اصلی بخش …..…. به شماره ثبت ……… و شماره چاپی …….. و شماره دفتر ….…. و شماره صفحه دفتر …….…. و امضا ذیل درخواست ها و مدارک و دادن رسید و تمدید و تجدید گواهی‌های اخذ شده و تقاضا و اخذ گواهی عدم خلاف و پایان ساختمان برای هر چند نوبت که باشد وپس از اخذ جوابیه کلیه استعلامات سپس به رهن و وثیقه قراردادن شش‌دانگ و مازاد شش دانگ و مازاد مازاد شش دانگ ملک مرقوم یا به کرات، را نزد هر شخص حقیقی و حقوقی و هر یک از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و یا شرکت ها بالاخص …………. و انعقاد عقود اسلامی تحت هر عنوان که باشد (اعم از اینکه موکل، راهن یا بدهکار یا مشتری باشد) یا هر سمت یا سمت هایی که موکل فوق در سند رهنی داشته باشد و قبول کلیه شروط و تعهدات بانک وام دهنده و یا مرتهن دیگر اعم از اجازه و اختیار فروش با حق توکیل به غیر به بانک وام دهنده و یا مرتهن در سند رهنی به هر مبلغ و به هر مدت و به هر شرط و به هر شکل در عقد رهن و یا تنظیم متمم سند رهنی و اقرارنامه و تعهدنامه و حضور در دفاتر اسناد رسمی امضا ذیل اوراق و اسناد و مدارک و امضا و اقدام وکیل در تمام موارد و مراحل فوق به منزله امضا و اقدام موکل نافذ و معتبر است و این برگ فقط در نفس امر وکالت موثر است سپس ایصال کلیه عملکرد به موکل با اخذ رسید کتبی.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *