فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند وکالت کاری اعیانی ملک موقوفه

 

رسیدگی به کلیه امور اداری موکلین در خصوص شش‌دانگ ملک مورد اجاره سند شماره …………دفتر …………..جزئ پلاک ثبتی ……  مراجعه به کلیه ادارات و سازمان‌های خصوصی و دولتی  اعم از دارایی شهرداری ثبت اسناد و املاک شر کتهای آب و برق و گاز و مخابرات و دفاتر اسناد رسمی،سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان امور اراضی و اداره اوقاف و دفتر موقوفه ……………. و امور خیریه و سایر مراجع و تقاضا و دریافت کلیه مفاصا حساب ها و مجوز ها و پاسخهای استعلام ها اعم از پایان کار ،عدم خلاف فاستعلام ثبت گواهی تخریب و ساختمان و اسناد مالکیت اعم از اصل و المثنی  و صورت مجالس تفکیکی و غیره و سایر کارهای حقوقی و اقدام در رفع هر نوع موانع و مشکلات و ایرادات و تمدید و تجدید و فسخ اجاره نامه ها و معرفی مهندس و محاسب و در خواست و دریافت مصالح ساختمانی و طرح دعوا علیه هر شخص حقیقی و یا حقوقی و دفاع از حقوق موکلین صلح و سازش و اقدام در خلع ید و تخلیه املاک از ید متجاوزین و متصرفین و مستاجرین و جلب موافقت اداره اوقاف و دفتر موقوفه …………………….. و درخواست انشعابات آب و برق و گاز و انجام سایر تشریفات لازمه عمل وکالت به نحوی که در هیچ مورد نیازی به حضور و امضاء مجدد موکلین نباشد.

وکیل مرقوم  درانجام مورد وکالت بشرح فوق با حق توکیل غیر ولو کراراً و مع الواسطه جزاً یا کلاً باحق عزل و نصب وکلا و نیز تعیین وکیل  دادگستری از طرف موکل دارای اختیارات تامه مطلقه و نامحدود است و مفاد این ورقه فقط در نفس وکالت موثر است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *