جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

تعهدنامه جهت دانشجویان بورس داخل

متن حقوقی سند تعهدنامه جهت دانشجویان بورس داخل

 

که با هزینه دولت و بورس اعطایی برای ادامه تحصیل در رشته حقوق خصوصی مقطع دکتری طی مدت ۴۸ ماه ادامه تحصیل می‌دهم، با اطلاع از قوانین، مقررات، و آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری وسازمان اموردانشجویان (که دراین سند به ترتیب وزارت و سازمان نامیده می‌شوند) ضمن عقد خارج لازم متعهد می‌شوم:

 1. در محل و مدت تعیین شده در این سند و حکم بورس، تحصیل خود را به پایان رسانده و در طول این مدت ضمن رعایت مقررات و ضوابط دانشگاه، صرفا”به تحصیل و کارهای علمی مرتبط با رشته‌ام مشغول بوده و از اشتغال به هر کار دیگری خودداری نمایم.
 2. مدارک اشتغال به تحصیل خود و گزارشی از روند آن را در پایان هر نیمسال تحصیلی به دانشگاه محل خدمت یا هر شخص دیگری که وزارت یا سازمان تعیین می‌نماید ارسال دارم.
 3. هیچ گونه اقدامی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران و شئون حاکم برجامعه اسلامی ایران به ویژه دانشگاهیان انجام ندهم.
 4. محل و رشته تحصیلی خود را بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم تغییر ندهم.
 5. تحصیل در مقطع مندرج در این سند و کلیه مزایای ناشی از آن را صرفا” امتیازی اعطایی ازسوی وزارت به نمایندگی از جمهوری اسلامی دانسته و آن را حقی برای خود تلقی نمی‌نمایم. بر همین اساس حق سلب این امتیاز و فسخ یک جانبه این قرارداد و مزایای ناشی از آن برای وزارت و سازمان در هر زمانی وجود داشته و متقابلا” حق هرگونه اعتراض نسبت به تصمیمات ماخوذه در این حوزه را ازخود سلب نمودم.
 6. پس ارفراغت از تحصیل در مقطع تحصیلی مورد، تعهد علاوه بر تعهدات مربوط به آموزش رایگان و تعهداتی که برابر قوانین موجود در جهت خدمت به کشور برعهده اینجانب است حداقل دو برابر مدتی که از مزایای بورس تحصیلی استفاده نموده‌ام به انضمام انجام خدمت نظام وظیفه به صورت طرح در هر محلی که وزارت یا سازمان تعیین می‌کند، خدمت کنم.
 7. چنانچه از انجام خدمت در محل مورد نظر وزارت یا سازمان استنکاف ورزم و یا نتوانم تحصیلاتم را به پایان رسانده و یا ترک تحصیل نمایم و یا چنانچه از محل خدمت خود به هر دلیلی اخراج شوم ۵ برابر کلیه وجوه ارزی و ریالی دریافتی در دوره بورس را به نرخ آزاد زمان باز پرداخت، به وزارت یا سازمان پرداخت نمایم.
 8. وزارت و سازمان را وکیل قانونی و وصی خود در تشخیص ایفاء یا عدم ایفاء تعهدات قانونی و قراردادی و نیز تعیین میزان خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات و تعیین وجوهی که باید بپردازم قرار می‌دهم به گونه‌ای که تشخیص مراجع مذکور صائب بوده و نیازمند کارشناسی و تعیین توسط هیچ مرجع دیگری نباشد. این تشخیص قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و حق مراجعه و طرح دعوا و شکایت در مراجع قضائی را ازخود اسقاط می‌نمایم.
 9. قبل از پایان تحصیلات و انجام تعهداتم نسبت به وزارت، از بورس و کمک هزینه سایر وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی، غیردولتی عمومی و خصوصی داخلی و خارجی استفاده ننمایم و چنانچه معلوم گردد از دو یا چند محل متفاوت بورس دریافت نموده‌ام کلیه اعطایی به اینجانب قطع و مشمول بند ۷ این سندخواهم بود.
 10. چنانچه به دلیل عدم مراجعه به محل خدمت تعیین شده درحکم بورس، بند ۷ این قرارداد مورد اجراء قرار گرفته و خسارات تعیین شده از سوی سازمان را بپردازم تا مدت ۵ سال از زمان استنکاف، حق استخدام در دانشگاه‌های دولتی و وابسته به دولت که به نحوی از بودجه دولت استفاده می‌کنند (به استثناء دانشگاه‌های درحال رشد) را نداشته و بدین وسیله حق هرگونه اعتراض و شکایت را ازخود سلب می‌نمایم.
 11. در صورت تغییر نشانی خود، مراتب را حداکثر ۴۸ ساعت به اطلاع دفترخانه تنظیم کننده سند و نیز وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان برسانم در غیر این صورت کلیه اخطارها و ابلاغ‌ها به محل مندرج در سند رسمی ارسال شده و حق اعتراضی ندارم. 

تعهدات ضامنین:

ضمن اطلاع و آگاهی کامل از مفاد تعهدات آقای …………. و علم به ماهیت و آثار این تعهدات، در مقام ضامنین دانشجو ضمن عقد خارج لازم از موارد زیر مطلع و متعهد می‌شویم:

 1. دانشجو تمامی تعهدات فوق را به صورت کامل وبه نحومطلوب ومنطبق برقوانین جمهوری اسلامی ایران وقرارداد منعقده انجام دهد.
 2. تمامی تعهدات دانشجو را تعهد خود و تخلف از هر یک ازمفاد آن رانقض تعهد شخصی خود دانسته و در صورت تخلف، ضمانت اجراهای مندرج در این قرارداد را در مورد خود قابل اعمال می‌دانیم.
 3. به محض تخلف دانشجو از هر یک از مفاد این تعهد و سایر مقررات قانونی، وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان حق دارند ۵ برابر کلیه وجوه ارزی و ریالی دریافتی دانشجو در دوره بورس و نیز هزینه‌های آموزش رایگان و سایر موارد مورد تشخیص وزارت علوم را به بالاترین نرخ آزاد زمان باز پرداخت، مستقیما” و بدون نیاز به مراجعه اولیه به دانشجو یا ارسال اخطار، از اموال اینجانبان استیفاء نمایند و حق اعتراض به تشخیص تخلف یا هزینه‌های اعلامی را ازخود سلب می‌نماییم.
 4. به عنوان ضامن دانشجو و مسئول انجام تعهدات فوق، وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان را وکیل قانونی و وصی خود در تشخیص ایفاء یا عدم ایفاء تعهدات قانونی و قراردای دانشجو و نیز تعیین میزان خسارات وارده ناشی از عدم انجام تعهدات و تعیین وجوه قابل پرداخت توسط دانشجو قرار می‌دهیم به گونه‌ای که تشخیص مراجع مذکور صائب بوده و نیازمند کارشناسی و تعیین توسط هیچ مرجع دیگری نباشد. این تشخیص قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و حق مراجعه و طرح دعوا و شکایت و اعتراض در مراجع قضائی را از خود اسقاط می‌نماییم.
 5. اخذ خسارت از طریق صدور اجرائیه یا مراجعه به مراجع قضائی و یا هر طریق قانونی دیگر از اختیارات وزارت علوم یا سازمان امور دانشجویان می‌باشد.
 6. تعهدات مندرج در این سند مستقل از یکدیگر بوده و ایفاء، لغو یا بطلان احتمالی بخش یا بخش‌هایی از آن به تمام سند سرایت نخواهد کرد.
 7. تعهد ضامنین تضامنی بوده و وزارت علوم یا سازمان امور دانشجویان می‌توانند علیه هر یک از اینجانبان به صورت مجزا و یا به صورت همزمان به هر طریق قانونی اقدام نمایند.
 8. محل خدمت دانشجو پس از اتمام مدت بورس وزارت علوم تحقیقات و فناوری خواهد بود در عین حال هرگونه تغییر محل خدمت دانشجو، از اختیارات وزارت علوم یا سازمان امور دانشجویان بوده و ضامن و دانشجو حق اعتراض به آن را ندارند.
 9. ذینفع این سند سازمان امور دانشجویان است و نمایندگان حقیقی و حقوقی معرفی شده، تنها مامور انجام تشریقات قانونی بوده و فسخ سند تعهد صرفا” با اعلام صریح، کتبی و بدون قید و شرط ریاست سازمان امور دانشجویان و معرفی نماینده و اخذ تاییدیه صحت معرفی‌نامه توسط دفترخانه انجام خواهد شد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران آمادگی کامل جهت تنظیم سند تعهدنامه جهت دانشجویان بورس داخل و ارایه مشاوره حقوقی و ثبتی در این زمینه را دارد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x