فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند تعهد صندوق رفاه دانشجویی

 

الف- متعهد اینجانب ………… با مشخصات فوق دانشجوی دانشگاه ………….. دوره …………….. که ازانواع تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان استفاده نموده و یا در مقاطع  تحصیلی بعدی خواهم نمود و از مفاد آئین‌نامه نحوه استفاده از تسهیلات رفاهی صندوق مذکور و کلیه دستورالعمل‌های مربوط و نیز دستورالعمل نحوه محاسبه جریمه دیرکرد بازپرداخت  تسهیلات دانشجویی کاملا مطلع می‌باشم. ضمن عقد خارج لازم متعهد می‌شوم پس از اتمام تحصیل و قبل از دریافت هر نوع گواهی تحصیلی اوراق اقساط باز پرداخت وام را دریافت  نموده و مطابق تاریخ سر رسید هر قسط و مقررات صندوق رفاه دانشجویان نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمایم. همچنین متعهد می‌شوم در صورت انصراف ترک تحصیل یا اخراج از موسسه محل تحصیل و نیز در صورت تاخیربیش از سه بارمتوالی در بازپرداخت اقساط کلیه بدهی را بصورت  یکجا مسترد نمایم. همچنین متعهدبه بازپرداخت یکجای ودیعه مسکن دریافتی و نیز هزینه دیرکرد تخلیه خوابگاه دانشجویی پس از قطع یا فراغت از تحصیل می‌باشم. صندوق مذکور می‌تواند از طریق دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند نسبت به صدور اجرائیه علیه اینجانب و وصول اصل جریمه دیرکرد بازپرداخت و هزینه‌های مترتب ناشی از اقدام  قانونی را به هر میزانی که راسا” تشخیص دهد اقدام نماید.

ب- ضامن اینجانب ……………. با مشخصات فوق شاغل در …….. به شماره حکم کارگزینی / پروانه کسب ……….. دارنده شماره حساب بانکی ………. در بانک ……… شعبه ……. کد بانک ……… به نشانی (محل کار) ………. با اطلاع کامل از تعهداتی که متعهد فوق‌الذکر این سند بابت دریافت تسهیلات رفاهی دانشجویی در قبال صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارد و در این تعهدنامه ملزم به بازپرداخت آن گردیده ضمن عقدخارج لازم متعهد و ملتزم می‌شوم که چنانچه نامبرده خلاف مقررات مذکور عمل کند به محض اعلام صندوق رفاه کلیه بدهی متعهد فوق را بدون اعتراض تادیه نمایم. مسئولیت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه دانشجویان تضامنی است و صندوق مزبور می‌تواند برای هر یک از نامبردگان و یا در آن واحد برای هر دوی آنها تقاضای صدور اجرائیه نماید و به هر حال تشخیص و اعلام صندوق رفاه دانشجویان به دفترخانه نسبت به میزان بدهی جهت صدور اجراییه برای متعهد و ضامن قاطع و لازم الاجرا بوده و غیرقابل اعتراض است.

تذکر(۱) در صورت فوت ضامن متعهد ملزم به معرفی ضامن جدید می‌باشد.

تذکر(۲) در صورت تغییر نشانی محل سکونت، اعلام نشانی و شماره تلفن جدید به صندوق رفاه دانشجویان الزامی است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران آمادگی کامل جهت تنظیم سند تعهد صندوق رفاه دانشجویی و ارایه مشاوره حقوقی و ثبتی در این زمینه را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *