متن حقوقی سند صلح برند / صلح علامت تجاری #

 

مورد صلح: عبارتست از: تمامی حقوق تملکی، عینی، حقیقی، واقعی، فرضی، احتمالی و متصوره مصالح ناشی از گواهی نامه ثبت علامت کلمات …………. به لاتین و فارسی مطالبق نمونه ضمنا متقاضی نسبت به کلمه به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.

موضوع گواهی ثبت علامت …………..مورخ ……………. و بشماره و تاریخ ثبت اظهارنامه ……………………..- …………… تاریخ اعتبار تا مورخه ….. مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت: طبقه … : …………………………….

طبقه .. :………………………………………

طبق نمونه گواهی ثبت شده مذکور با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه بدون استثناء چیزی از آن بطوری که هیچگونه حق و ادعائی تحت هر نام و عنوان و از هر حیث و بابت برای مصالح باقی نماند را بموجب این سند به مصالح صلح نمود ومتصالح از هر جهت قائم مقام قانونی مصالح نسبت به مورد صلح میباشد و متصالح میتوانداز کلیه مزایای مترتبه مورد صلح بهره مند گردد و از مورد صلح استیفای منفعت نماید.

مال الصلح: با توافق و تراضی متصالحین مال الصلح مبلغ ……………. ریال وجه رایج تعیین و تقویم گردید که تماماً و نقداً تسلیم مصالح باقراره گردیده است. حسب الاقرار مصالح مورد صلح را قبلاً به هر نحو ممکن به غیر واگذار نگردیده است و مصالح مسئول کشف هرگونه فساد احتمالی در این خصوص میباشد و مصالح متعهد با تادیه و پرداخت هر گونه دیون و بدهی های احتمالی مورد صلح تا زمان ثبت این سند گردید ، بدیهی است در غیر اینصورت متصالح می تواند با ارائه قبوض مثتبه آنرا از مصالح مطالبه و وصول نماید، همچنین کلیه خیارات قانونی خصوصاً خیارغبن فاحش باعلی مرتبه از متصالحین سلب و ساقط گردید.

این سند باستناد نامه شماره …………………..مورخ ………………….. صادره از اداره ثبت علائم تجاری تنظیم گردید، ضمناً مصالح بموجب این سند متعهد گردید چنانچه عین یا مشابه مورد صلح را طی سوابق دیگری به ثبت یا به تقاضای ثبت رسانیده باشد به متصالح منتقل نماید، همچنین متصالح نیز متعهد گردید جهت ثبت تغییرات به اداره ثبت علائم تجاری مراجعه نماید.

 

نوجه #

بدوا نسبت به استعلام از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری از طریق سیستم اتوماسیون دفاتر به کد ۰۰۹۰۰ اقدام میگردد برای این منظور مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شبا IR210100004001013201010240 واریز و تصویر فیش و گواهی علامت نیز پیوست استعلام گردد، سپس ذینفع از طریق سایت رسمی مرکز مالکیت معنوی و با دسترسی شخصی خود درخواستی به انضمام تصویر استعلام دفترخانه و تصویر گواهینامه ثبت علامت ارسال نموده به همراه واریز مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال از طریق همان سایت، شخصا یا توسط وکیل رسمی دادگستری به ادازه مالکیت معنوی مراجعه و پاسخ استعلام بصورت فیزیکی دریافت و به دفتر ارائه میشود.

 

نکنه #

پس از تنظیم سند صلح متصالح  می بایست با مدارک زیر به اداره ثبت علامت تجاری مراجعه تا انتقال ثبت و در روزنامه رسمی آگهی گردد که در غیر اینصورت انتقال علامت مذکور  در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد .

 

مدارک مورد نیاز: #

۱- سند صلح علامت تجاری

۲- اصل گواهی ثبت علامت تجاری

۳- مدارک شناسایی منتقل الیه

۴- فرم مخصوص ثبت انتقال علامت تجاری

۵- پرداخت هزینه انتقال و تأییدیه حسابداری

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.