فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متون حقوقی سند بیع مال غیر منقول (آپارتمان)

 

-با قدرالسهم از عرصه کل و مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها وآئین نامه اجرائی مربوط به آن وبا جمیع متعلقات شرعیه وعرفیه آن بدون استثناء وبانضمام کلیه حقوق فروشنده نسبت به امتیازات برق اختصاصی و بقدر السهم از امتیاز آب و برق و گاز اشتراکی منصوبه در آن.
مفاد بند ۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی وبخشنامه شماره ۱۳۵۷۳۰/۹۰ مورخ ۹۰/۷/۲۵ سازمان ثبت بخریدار تذکر و تفهیم گردید.

– اسقاط کافه خیارات متصوره خصوصا خیار غبن ولو به هر درجه که باشد از طرفین بعمل آمد.
قبض و اقباض نیز از ناحیه طرفین بعمل آمدو فروشنده متعهد وملتزم گردید چنانچه کشف فسادی از لحاظ مالکیت در مورد معامله حادث و یا مورد معامله مستحق للغیر درآید شخصا پاسخگو باشد و کلیه غرامات و ضرر وزیان وارده به خریدار را جبران وپرداخت نماید. و منافع آن قبلا به کسی واگذار نشده است و خریدار ضمن اطلاع کامل از محل وقوع ملک وکمیت وکیفیت آن اقدام به انجام معامله و اقرار به تصرف محل مورد بیع نمود.

– ضمنا فروشنده به خریدار مزبور وکالت با حق توکیل به غیر دادتا چنانچه در تنظیم مستندات مبنا ویا در تنظیم این سند احتمالا اشتباه یا سهو قلم روی داده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم وامضا اقرارنامه اصلاحی بدون آنکه در ماهیت این سند خللی وارد سازد اقدام نماید

– این سند بنا به تقاضای متعاملین مذکور باستناد پایان کار مذکور که برویت خریدار رسیده ونامبرده ضمن اقرار به اطلاع وآگاهی کامل از مفاد ومندرجات پایان کار مذکور وتاریخ صدور آن و عدم مغایرت وضع موجود مورد بیع را با پایان کار مرقوم تائید وگواهی نمود ودر صورت اثبات خلاف آن شخصا در کلیه مراحل ومراجع ذیصلاح مسئول وجوابگو میباشد این سند با موافقت متعاملین باستناد پایان کار فوق تنظیم شده است وخریدار با علم وآگاهی واطلاع کامل ازعدم دریافت پایان کار جدید با مسئولیت خویش اقدام بانجام معامله نمودند .

– ضمن العقد بین طرفین مقرر گردید که چنانچه مورد معامله تا تاریخ زیر بابت حقوق دولتی ومصرفی انشعابات منصوبه بدهی معوقه داشته باشد که خریدار وجهی از این بابت پرداخت نماید حق دارد وجوه مزبور را با ارائه قبوض ومدارک مربوطه از فروشنده که ایشان نیز متعهد و ملتزم پرداخت می‌باشد دریافت نماید.

– کلیه مدارک توسط متعاملین به دفترخانه ارائه و اصالت آن از جانب ایشان تائید گردید وباظهاره مورد بیع فاقد مدیر ساختمان میباشد و خریدار متعهد وملتزم گردید تا این تاریخ هرگونه بدهی احتمالی بابت هزینه های عمومی ساختمان طبق قانون تملک آپارتمانها اعم از آب وبرق وگاز و غیره و نیز هرگونه بدهی به هر یک از ارگانها ونهادها وادارات دولتی وغیره خصوصا دارائی وشهرداری (بدهی موضوع ماده ۱۸۷ وغیره دارائی وعوارض نوسازی ونقل وانتقال وغیره شهرداری) داشته باشد از مال خود بپردازد وطبق قبوض پرداختی از فروشنده مطالبه و وصول نماید مسئولیت انجام معامله کلا با متعاملین است.

– این سند بنا به تقاضای متعاملین مذکور باستناد قانون تسهیل در تنظیم اسناد تنظیم گردیده وصرفا استعلام ثبت و گواهی دارایی دریافت گردیده ومتعامل با علم وآگاهی واطلاع کامل ازعدم دریافت گواهی مفاصاحساب نوسازی وپایان کار جدید با مسئولیت خویش اقدام بانجام معامله نمودند -در ضمن بشرح بخشنامه های ۱۱۱۶۹/ ۳۴ مورخ ۸۵/۶/۲۱ و ۳۴/۱۲۶۱۹ مورخ ۸۵/۷/۱ اداره کل امور اسناد و سردفتران بشرح ماده نه قانون مذکور در خصوص عدم دریافت سایر اسناد ومدارک وبرابر ماده شش قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی وبند ج ماده اول قانون مزبور سایر اسناد ومدارک به طرفین تذکر داده شد وضمن قبول مسئولیت تضامنی وپاسخگوئی به مراجع مربوطه کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک ناشی از عدم دریافت مدارک پیش گفته تا زمان تنظیم سند که طبق توافق محقق و مسلم بوده می‌باشند.

– مورد معامله به اقرار فروشنده مرقوم و شرح در گواهی دارایی ذیل الذکر دارای کاربری مسکونی بوده وفاقد ارزش تجاری وسرقفلی می‌باشد که به خریدار تذکر وتفهیم گردیده و مشارالیه از این موضوع مطلع وآگاه گردیده است

– متعاملین فوق متضامنا مسئول کسر پرداخت احتمالی حق الثبت به خزانه دولت می باشند و چنانچه اضافه پرداختی در هر مورد داشته باشند از آن صرف نظر می‌نمایند.

بخشنامه ۹۰/۱۳۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۶ سازمان ثبت جهت تعویض سند مالکیت وصدور سند مالکیت کاداستری به خریدار تذکر و تفهیم گردید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x