فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند قطعی خودرو

 

تمامي شش دانگ يك دستگاه خودرو با مشخصات فوق كه با تمام لوازم موجود به رويت كامل خريدار رسيده به اقرار در تصرف دارد . اسقاط كافه خيارات خصوصا” خيار غبن فاحش از طرفين بعمل آمده و خريدار تعهد پرداخت بدهي عوارض و ماليات مورد معامله را نمود و فروشنده تا ده سال شمسي ضامن كشف فساد شرعي و قانوني مورد معامله ميباشد . مفاد بخشنامه شماره 10/130-58/01/14 سازمان ثبت به متعامل تفهيم شد و مسئوليت انجام معامله متضامنا به عهده متعامل است چون كليه مدارك و مستندات اين سند توسط متعامل به اين دفترخانه ارائه شده در صورت كشف خلاف در صحت و اصالت آنها متعاملين شخصا پاسخگوي مراجع مربوطه خواهد بود.به طرفين سند بالاخص خريدار تذكر داده شد كه مسئوليت سردفتر و دفترخانه تاميزان مبلغ مندرج در اين سند ميباشد و نسبت به مازاد مبلغ مندرج در اين سند مسئوليتي نخواهد داشت.
مستند به بند ب ماده 34 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي امضا كننده ، با اقرار به اطلاع از قوانين و مقررات مرتبط با اين سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اينجانب تفهيم و از آن مطلع شدم

 

 مدارک مورد نیاز جهت انتقال خودرو

 1.  برگ گمرکی یا سند کمپانی یا سند مالکیت (بنچاق) تنطیمی در دفاتر اسناد رسمی
 2.  شناسنامه مالکیت ((یا برگ سبز خودرو))
 3.  اصل شناسنامه و کارت ملی مالک  و خریدار و مدارک هویتی متعاملین
 4.  تاییدیه نقل و انتقال خودرو که موید انجام مراحل تعویض پلاک می‌باشد
 5.  قبوض یا گواهی پرداخت عوارض سالیانه برای خودرو های سواری و انتهای دوکابین تا پایان سال قبل از تنظیم سند
 6.  بیمه نامه شخص ثالث معتبر

 

با عنایت به این که مدارک جهت انواع خودرو متفاوت می باشد به شرح ذیل احصاء می شود 

سواری :

-مالیات نقل و انتقال به شرح  جدول بهای فروش انواع خودرو تولید داخل وارزش گمرگی انواع خودروهای وارداتی 

-مالیات مشاغل  : تعلق نمی گیرد  .

عوارض شهرداری :  قبوض یا گواهی پرداخت عوارض سالیانه برای خودرو های سواری و وانتهای دوکابین تا پایان سال قبل از تنظیم سند

 دفاتر اسناد رسمی مکلفند شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض را در سند قید نمایند ” بند ج تبصره ۸ ماده لایحه بودجه ۹۸ “

بیمه شخص ثالث  : الزامی می باشد 

ماده۴۵قانون بیمه شخص ثالث
مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹
ـ ارائه هرگونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمه نامه و رفع توقيف از آنها، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل از قبيل تعويض پلاك وسيله نقليه، تنظيم اسناد رسمي معاملات وسايل مذكور ممنوع مي باشد. عدم اجراي تكاليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي شود.

تبصره ـ انتقال وسايل نقليه اسقاطي به مراجع و نهادهاي ذي ربط و نيز انتقال وسايل نقليه مشمول خسارت بيمه بدنه به بيمه گر مربوط، از حكم اين ماده مستثني است.

توجه داشته باشید جهت تنظیم سند انتقال قطعی  ابتدا تعویض پلاک خودرو الزامی می باشد 

از انجا که هیچگاه مقنن برای یک امر اختیاری ، قانون وضع نمیکند لذا بر اساس ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی ، بعد از هر تعویض پلاک خودرو ، تنظیم سند رسمی انتقال ان در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
لازم است بدانیم ، دادگاهها و مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف در رسیدگیهای خود صرفا برگ گمرکی و سند مالکیت کمپانی و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را ملاک مالکیت قرار میدهند.

رأی شماره 421-422 روز یکم مهرماه 1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تأیید می کند که به موجب ماده‌ی 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی و ماده‌ی 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیأت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد.

 

وانت تک کابین :

-مالیات نقل و انتقال :  به شرح  جدول بهای فروش انواع خودرو تولید داخل وارزش گمرگی انواع خودروهای وارداتی 

-مالیات مشاغل  : تعلق می گیرد  ولیکن دفاتر اسناد رسمی تکلیفی جهت اخذ مفاصا مالیات مشاغل خودرو ندارند 

عوارض شهرداری : نظر به اینکه حسب بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین مشمول پرداخت عواض سالیانه میباشند  وانت تک کابین مشمول پرداخت عوراض سالیانه نمی باشد  .

بیمه شخص ثالث  : الزامی می باشد 

ماده۴۵قانون بیمه شخص ثالث
مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹
ـ ارائه هرگونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمه نامه و رفع توقيف از آنها، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل از قبيل تعويض پلاك وسيله نقليه، تنظيم اسناد رسمي معاملات وسايل مذكور ممنوع مي باشد. عدم اجراي تكاليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي شود.

تبصره ـ انتقال وسايل نقليه اسقاطي به مراجع و نهادهاي ذي ربط و نيز انتقال وسايل نقليه مشمول خسارت بيمه بدنه به بيمه گر مربوط، از حكم اين ماده مستثني است.

 • توجه داشته باشید جهت تنظیم سند انتقال قطعی  ابتدا تعویض پلاک خودرو الزامی می باشد 

  از انجا که هیچگاه مقنن برای یک امر اختیاری ، قانون وضع نمیکند لذا بر اساس ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی ، بعد از هر تعویض پلاک خودرو ، تنظیم سند رسمی انتقال ان در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
  لازم است بدانیم ، دادگاهها و مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف در رسیدگیهای خود صرفا برگ گمرکی و سند مالکیت کمپانی و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را ملاک مالکیت قرار میدهند.

  رأی شماره 421-422 روز یکم مهرماه 1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تأیید می کند که به موجب ماده‌ی 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی و ماده‌ی 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیأت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد.

   

وانت دو کابین :

 

-مالیات نقل و انتقال :  به شرح  جدول بهای فروش انواع خودرو تولید داخل وارزش گمرگی انواع خودروهای وارداتی 

-مالیات مشاغل  : تعلق می گیرد  ولیکن دفاتر اسناد رسمی تکلیفی جهت اخذ مفاصا مالیات مشاغل خودرو ندارند 

-عوارض شهرداری :  الزامی می باشد درج قبوض یا گواهی پرداخت عوارض سالیانه برای خودرو های سواری و وانتهای دوکابین تا پایان سال قبل از تنظیم سند

 دفاتر اسناد رسمی مکلفند شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض را در سند قید نمایند ” بند ج تبصره ۸ ماده لایحه بودجه ۹۸ “

نظر به اینکه حسب بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین مشمول پرداخت عواض سالیانه میباشند  وانت دو  کابین مشمول پرداخت عوراض سالیانه می باشد  .

بیمه شخص ثالث  : الزامی می باشد 

ماده۴۵قانون بیمه شخص ثالث
مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹
ـ ارائه هرگونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمه نامه و رفع توقيف از آنها، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل از قبيل تعويض پلاك وسيله نقليه، تنظيم اسناد رسمي معاملات وسايل مذكور ممنوع مي باشد. عدم اجراي تكاليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي شود.

تبصره ـ انتقال وسايل نقليه اسقاطي به مراجع و نهادهاي ذي ربط و نيز انتقال وسايل نقليه مشمول خسارت بيمه بدنه به بيمه گر مربوط، از حكم اين ماده مستثني است.

 • توجه داشته باشید جهت تنظیم سند انتقال قطعی  ابتدا تعویض پلاک خودرو الزامی می باشد 

  از انجا که هیچگاه مقنن برای یک امر اختیاری ، قانون وضع نمیکند لذا بر اساس ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی ، بعد از هر تعویض پلاک خودرو ، تنظیم سند رسمی انتقال ان در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
  لازم است بدانیم ، دادگاهها و مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف در رسیدگیهای خود صرفا برگ گمرکی و سند مالکیت کمپانی و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را ملاک مالکیت قرار میدهند.

  رأی شماره 421-422 روز یکم مهرماه 1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تأیید می کند که به موجب ماده‌ی 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی و ماده‌ی 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیأت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد.

   

 

تاکسی

 •  مالیات نقل و انتقال :  به شرح  جدول بهای فروش انواع خودرو تولید داخل وارزش گمرگی انواع خودروهای وارداتی  
 • مالیات مشاغل  : تعلق می گیرد  ولیکن دفاتر اسناد رسمی تکلیفی جهت اخذ مفاصا مالیات مشاغل خودرو ندارند 
 • عوارض شهرداری : نظر به اینکه حسب بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین مشمول پرداخت عواض سالیانه میباشند وبا عنایت به تعریف خودروی سواری تاکسی بشرح شق الف ، ب و پ بند 51 ماده 1 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 هیات وزیران تاکسی مشمول پرداخت عوراض سالیانه می باشد.
 • بیمه شخص ثالث  : الزامی می باشد 

ماده۴۵قانون بیمه شخص ثالث
مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹
ـ ارائه هرگونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمه نامه و رفع توقيف از آنها، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل از قبيل تعويض پلاك وسيله نقليه، تنظيم اسناد رسمي معاملات وسايل مذكور ممنوع مي باشد. عدم اجراي تكاليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي شود.

تبصره ـ انتقال وسايل نقليه اسقاطي به مراجع و نهادهاي ذي ربط و نيز انتقال وسايل نقليه مشمول خسارت بيمه بدنه به بيمه گر مربوط، از حكم اين ماده مستثني است.

 • توجه داشته باشید جهت تنظیم سند انتقال قطعی  ابتدا تعویض پلاک خودرو الزامی می باشد 

  از انجا که هیچگاه مقنن برای یک امر اختیاری ، قانون وضع نمیکند لذا بر اساس ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی ، بعد از هر تعویض پلاک خودرو ، تنظیم سند رسمی انتقال ان در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
  لازم است بدانیم ، دادگاهها و مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف در رسیدگیهای خود صرفا برگ گمرکی و سند مالکیت کمپانی و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را ملاک مالکیت قرار میدهند.

  رأی شماره 421-422 روز یکم مهرماه 1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تأیید می کند که به موجب ماده‌ی 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی و ماده‌ی 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیأت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد.

 • دفاتر اسناد رسمی هیچ گونه تکلیفی جهت اخذ مجوز در خصوص صلاحیت خریدار از سازمان تاکسیرانی ندارند مضافا بر اینکه مراکز تعویض پلاک جهت تعویض پلاک موافقتنامه جهت تعویض پلاک به نام خریدار را تقاضا میکنند .

 

مینی بوس ،اتوبوس ،کامیون ،کامیونت امثالهم 

-مالیات نقل و انتقال :  به شرح  جدول بهای فروش انواع خودرو تولید داخل وارزش گمرگی انواع خودروهای وارداتی 

-مالیات مشاغل  : تعلق می گیرد  ولیکن دفاتر اسناد رسمی تکلیفی جهت اخذ مفاصا مالیات مشاغل خودرو ندارند 

عوارض شهرداری : نظر به اینکه حسب بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین مشمول پرداخت عواض سالیانه میباشند  لذا مینی بوس ،اتوبوس ،کامیون ،کامیونت و امثالهم  مشمول پرداخت عوراض سالیانه نمی باشد  .

بیمه شخص ثالث  : الزامی می باشد 

ماده۴۵قانون بیمه شخص ثالث
مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹
ـ ارائه هرگونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمه نامه و رفع توقيف از آنها، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل از قبيل تعويض پلاك وسيله نقليه، تنظيم اسناد رسمي معاملات وسايل مذكور ممنوع مي باشد. عدم اجراي تكاليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي شود.

تبصره ـ انتقال وسايل نقليه اسقاطي به مراجع و نهادهاي ذي ربط و نيز انتقال وسايل نقليه مشمول خسارت بيمه بدنه به بيمه گر مربوط، از حكم اين ماده مستثني است.

 • توجه داشته باشید جهت تنظیم سند انتقال قطعی  ابتدا تعویض پلاک خودرو الزامی می باشد 

  از انجا که هیچگاه مقنن برای یک امر اختیاری ، قانون وضع نمیکند لذا بر اساس ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی ، بعد از هر تعویض پلاک خودرو ، تنظیم سند رسمی انتقال ان در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
  لازم است بدانیم ، دادگاهها و مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف در رسیدگیهای خود صرفا برگ گمرکی و سند مالکیت کمپانی و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را ملاک مالکیت قرار میدهند.

  رأی شماره 421-422 روز یکم مهرماه 1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تأیید می کند که به موجب ماده‌ی 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی و ماده‌ی 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیأت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد.

 

موتور سیکلت 

 • مالیات نقل و انتقال : ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده   موتورسیکلت را از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف نموده است 
 • مالیات مشاغل  معاف می باشد .
 • عوارض شهرداری معاف می باشد .
 • بیمه شخص ثالث : الزامی می باشد .  ارائه هرگونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمه نامه و رفع توقيف از آنها، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل از قبيل تعويض پلاك وسيله نقليه، تنظيم اسناد رسمي معاملات وسايل مذكور ممنوع مي باشد. عدم اجراي تكاليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي شود.
 • توجه داشته باشید جهت تنظیم سند انتقال قطعی  ابتدا تعویض پلاک موتورسیکلت الزامی می باشد .

 ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی از قبیل تراکتور ، لودر، کمباین ، گریدر ، بلدیزر 

 • مالیات نقل و انتقال  : ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده   ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی را از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف نموده است .
 • مالیات مشاغل : دفاتر اسناد رسمی جهت ارایه خدمات به دارندگان  ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی تکلیفی جهت اخذ مفا صا مالیات مشاغل ندارند .
 • بیمه شخص ثالث : الزامی نمی باشد        با توجه به ردیف 208 مجموعه بخشنامه های ثبتی و همچنین با توجه به اینکه بند 3 ماده 1 آئین نامه راهنمایی و رانندگی “وسیله نقلیه موتوری” را “هرنوع خودرو که لااقل دارای دو چرخ در جلو و دو چرخ دیگر در عقب بوده و *برای حمل بار یا انسان *به کار رود”تعریف نموده و ایضا با توجه به تعریف بند ث ماده یک قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری از خودروهای مشمول ((وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها )) و باتوجه به کاربری خاص ماشین آلات راهسازی و اینکه ماشین آلات مذکور جهت حمل بار یا انسان یا دام بکار نمیروند ،لذا از شمول قانون مذکور خارج بوده و تکلیفی مبنی بر اخذ بیمه نامه برای ثبت سند انتقال قطعی یا وکالت فروش ماشین آلات مذکور نیست.

 •  ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی از قبیل تراکتور ، لودر، کمباین ، گریدر ، بلدیزر خارج از ماده 29هستند و الزامی به تعویض پلاک ندارند.

 

نیمه یدک (کفی )

 • مالیات نقل و انتقال  : ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده    نیمه یدک – کفی  را از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف نموده است .
 • مالیات مشاغل : دفاتر اسناد رسمی جهت ارایه خدمات به دارندگان   نیمه یدک وکفی  تکلیفی جهت اخذ مفا صا مالیات مشاغل ندارند .
 • بیمه شخص ثالث : الزامی نمی باشد        قانون بیمه کلیه وسایل نقلیه دارای نیروی محرکه موتور را مشمول می داند.
 •   نیمه یدک – کفی  خارج از ماده 29هستند و الزامی به تعویض پلاک ندارند.

 

صرفا جهت اطلاع

– در برگ شناسنامه خودرو در قسمت میانی توضیحات حتما تدقیق نماید که خودرو در رهن نباشد و چنانچه خودرو به نام دو یا بیش از دو نفر باشد نام سایر مالکین بهمراه سهام ایشان قید می گردد نظر به اینکه برگ سبز صرفا جهت احراز مالکیت پلاک خودرو می باشد بررسی تعددمالکین و سهام ایشان و درج نام مالکین در سند ابتیاعی الزامی است که در این صورت حتما در سند قطعی درج شود پلاک خودرو به کدام یک از مالکین اختصاص یافته

– در هر نقل و انتقالی ارایه تاییدیه نقل و انتقال با مشخصات فروشنده مالک قطعی اتومبیل و خریدار با مشخصات مندرج در برگ سبز الزامی است.

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
بهار
بهار
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۰۸:۵۲

سلام . مطالب عالی بود بی نهایت ممنونم که اطلاعات مفید در اختیار کاربران میزارین .

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x