فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

رضایت اخذ کارت بازرگانی در نشانی احد از مالکین

متن حقوقی سند رضایت اخذ کارت بازرگانی در نشانی احد از مالکین

 

در تاریخ فوق حاضر گردید در این دفتر خانه خانم …………….. بعنوان احد از مالکین مشاعی پلاگ ثبتی ………….. فرعی از ……….. اصلی واقع در بخش ……….. تهران بنشانی ………………………..با مشخصات فوق و بعد الحضور در نهایت صحت و سلامت و با میل و اراده و قصد و رضایت کامل اظهار و اعلام نمود که اینجانب بدینوسیله رضایت کامل قلبی وباطنی خود را با صدور کارت بازرگانی بنام اقای …………… با مشخصات فوق همسر اینجانب بنشانی مذکور اعلام می دارم و نامبرده محق ومجاز است با ارائه این سند نسبت به انجام تمامی تشریفات قانونی  برای اخذ کارت بازرگانی بنشانی فوق اقدام نماید .وحق هرگونه ادعا واعتراضی را در حال وآینده نسبت به ایشان و ادارات جمهوری اسلامی ایران وسایر مراجع در حال وآینده از خود سلب وساقط مینمایم وچنانچه ادعا واعتراضی بنمایم از درجه اعتبار ساقط بوده ونزد هیچ مقام ومرجعی مسموع نمی‌باشد.
این سند که بمنزله رضایت بشرح فوق می باشد بنا به در خواست خانم ………………………. تنظیم و به ثبت رسیدو نامبردگان با علم و اطلاع کامل از مفاد و مندرجات آن اقدام به امضاء نمودند. هیچ مسئوولیتی متوجه ایندفترخانه و مراجع ذیربط نمی‌باشد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران آمادگی کامل جهت تنظیم سند اخذ کارت بازرگانی در نشانی احد از مالکین و ارایه مشاوره حقوقی و ثبتی در این زمینه را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *