وکالت کاری مربوط به مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸

متن حقوقی سند وکالت کاری مربوط به مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸

 

مورد وکالت: با رعایت تمامی جهات قانونی و ارائه مدارک و اسناد مثبته و مورد نیاز و پس از اثبات مالکیت موکل و در صورت فقد هرگونه منع و ردع قانونی مراجعه به کلیه ادارات و سازمانهای دولتی و نهادها و ارگان‌های انقلابی اعم از دارائی و شهرداری وبخشداری واستانداری و کمیسیون ماده ۱۲ و اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر خدمات الکترونیک شهر و پلیس +۱۰ و وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان محیط زیست و سازمان زمین شهری و امور اراضی و بنیاد مسکن انقلاب و تامین اجتماعی (بیمه) و منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و مراتع کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی و جنگلبانی و استانداری و تعاونیها و شوراهای ده و شهرها و شورای حل اختلاف و کلیه شوراها و دهیاری ها سازمان اوقاف و امور خیریه و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و شرکت تعاونیها و هیات های حل اختلاف در کلیه ادارات و سازمانها، سازمان آب و فاضلاب و برق و گاز و آتش نشانی ومخابرات و سایر ادارات ذیربط و تابعه جهت اخذ کلیه مجوزها و هر نوع استعلام ومفاصاحساب لازم و سپردن هر نوع تعهد و اقرار و رضایت و ضمانت و گواهی امضاء و اخذ رونوشت اسناد از مراجع ذیصلاح و دفاتر اسناد رسمی و ادارات و سازمانها و ارگانهای مربوطه پرداخت هر نوع عوارض و بدهی و مالیات و درخواست و نصب هر نوع امتیاز آب و برق و گاز و تلفن برای مورد وکالت وثبت نام تلفن ثابت بنام موکل و قطع و وصل مجدد آن و اخذ گواهی عدم خلاف و پروانه پایان کار از شهرداری ها و بنیاد مسکن و سایر مراجع ذیربط و مراجعه به کمسیونهای مربوطه اعم از دارایی و شهرداری وثبت وسایر دوایر آن (من جمله ماده ۵ و ۱۰۰ قانون شهرداری و سایر موارد) و اعتراض به تشخیص ها واخذ اسناد مالکیت و سند مالکیت المثنی از اداره ثبت محل مربوطه و ایصال آن به موکل در قبال قبض رسید کتبی و مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات به منظورشرکت در هیئت و کمیسیون مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسنادواملاک نسبت به فرم پذیرش درخواست صدور سند مالکیت به شماره پرونده………………………….. مورخ ………….. جهت پلاک …….. فرعی از …………… اصلی بخش ۱۱…… حوزه ثبتی …………. بنشانی………………………………… ، که توسط موکل درخواست سندمالکیت شده است وپاسخگوبودن به اعضای کمسیون وسپردن هرگونه تعهدورضایت وضمانت به کمسیون مربوطه وسایرمراجع ذیربط دررابطه باموردوکالت ونیزدرخواست هرگونه استعلام ومفاصاحسابهای لازم برای موردوکالت ازادارات زیربطوتنظیم توافق نامه وامضاذیل صورتحساب ونقشه ها و اوراق و دفاتر و درخواست سند مالکیت از طریق کمسیون مذکور بنام موکل و انجام تشریفات لازم تا پایان مرحله نهائی و صدور سند مالکیت و تحویل سند از اداره ثبت و ایصال آن به موکل وبعهده داشتن هر گونه اموری که در رابطه با مورد وکالت پیش آید و رفع کلیه موانع قانونی و با حق حضور در دفاتر اسناد رسمی وامضاء ذیل اسناد و اوراق و دفاتر مربوطه در خصوص مورد وکالت این سند و بطور کلی انجام امور مورد وکالت به نحویکه در هیچ مورد از موارد فوق نیاز به حضور مجدد موکل لازم نباشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم به منظور انجام مورد وکالت مفروزا یا مشاعا از طرف موکل دارای اختیارات تامه و مطلقه بوده و اقدام و امضای وی به منزله اقدام و امضای موکل نافذ و معتبر است بطوری که در هیچ یک از موارد و مراحل فوق نیازی به حضور و امضای مجدد موکل نباشد مدلول این ورقه فقط در نفس وکالت (انجام امور کاری و اداری) موثر است و وکیل حق هیچ گونه واگذاری و انتقال به نام خود یا دیگری را ندارد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.