متن حقوقی تعهد اصلاح مساحت به شهرداری

 

اینجانب ………… با مشخصات فوق‌الذکر با توجه به اینکه حسب اعلام شهرداری منطقه …… تهران مقدار مساحت ………… متر مربع پلاک ثبتی …… فرعی از …… اصلی مفروز و مجزی شده از …… فرعی واقع در بخش …… تهران به نشانی: ………………………………. و به شماره کامپیوتری: ………… که مطابق سند مالکیت شماره ………… متعلق به اینجانب می‌باشد در طرح تعریض گذر قرار گرفته است لذا بدینوسیله اینجانب توافق و اقرار می‌نمایم به جهت وقوع قسمتی از پلاک مذکور در طرح تعرض گذر متراژ اعلام شده در متن حقوق کتعلقه خود را در خصوص مقدار زمین جزء سند مالکیت اولیه دریافت نموده و هیچگونه حقوق و مطالبه دیگری را از این جهت از شهرداری نداشته و حق هرگونه ادعا و طرح دعوی حقوقی و کیفری علیه شهرداری نسبت به مقدار زمین مذکور را از خود و قائم مقام قانونی خود سلب و ساقط می‌نمایم، ضمنا” متعهد می‌گردم:

  1. همزمان با شروع عملیات ساختمانی عرصه جزء گذر را رها نموده و تحویل شهرداری دهم.
  2. در صورت وجود اعیانی در عرصه جزء گذر همزمان با شروع عملیات ساختمانی نسبت به تخلیه و تخریب اعیانی موجود و تحویل و انتقال رسمی عرصه به شهرداری اقدام نمایم.
  3. پس از احداث بنا در باقیمانده ملک و قبل از درخواست گواهی پایان ساختمان در اجرای ماده 45 آئین نامه قانون اصلاحی ثبت و سایر مقررات مربوط نسبت به اصلاح حدود مساحت مندرج در سند مالکیت به مساحت باقیمانده اقدام و سند اصلاح شده را به شهرداری ارائه و مساحت جزء گذر را به شهرداری منتقل نمایم.
  4. کلیه اختیارات قانونی و قراردادی مختص و غیر مختص این اقرار نامه حتی غبن فاحش را از خود سلب و ساقط می‌نمایم.
  5. با عنایت به دریافت کلیه حقوق مربوط به مقدار زمین واقع در طرح از سوی اینجانب در آینده به هر دلیل از جمله تغییر در شبکه بندی معابر، تغییر طرح تفضیلی و… طرح تعرض گذر منتفی می‌گردد. حتی در صورت عدم اصلاح سند مالکیت زمین گذر در ملکیت شهرداری می‌باشد.

بدیهی است در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات فوق شهرداری می‌تواند حسب مورد از عملیات ساختمانی جلوگیری و نسبت به اصلاح پروانه ساختمانی حسب ضوابط شهرسازی با در نظر گرفتن مساحت ملک بعد از اصلاحی اقدام نموده و یا از صدور عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان خودداری نماید و در موارد لزوم نیز اقدامات مقتضی برای ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد جهت رسیدگی و تعیین تکلیف بناهای احداثی مازاد تراکم مجاز بر مبنای عرصه باقیمانده را بعمل آورد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.