فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

تعهد جهت تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

متن حقوقی سند تعهد جهت تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

۱-نمونه اول :

اینجانب ………. با مشخصات فوق که موسس / متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع «د» می باشم، در کمال صحت و سلامت عقل و با اختیار متعهد می گردم با جدیت و بدون هر گونه قصور و یا سهل انگاری مقررات و مصوبات هیات نظارت مرکزی و ابلاغیه های هیات نظارت استان را رعایت نموده و با علم به اینکه «جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست» اقرار می نمایم
۱-تمامی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت آموزشگاه را مطالعه نموده و نیز انتشار دستورالعمل ها و قواعد در وب سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را در حکم ابلاغ به اینجانب می دانم. ۲-هیچ گونه اقدامی که خلاف شئون دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات جاری کشور و نیز آیین نامه و شیوه نامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باشد و نیز موجب لطمه به جایگاه اجتماعی و نشان سازمان آموزش فنی و حرفه ای گردد، بعمل نیاورم و بدون اجازه کتبی و قبلی و موافقت سازمان، محل آموزشگاه خود را تغییر ندهم. ۳-مسئولیت نظارت بر رعایت و اجرای دقیق شئون اسلامی توسط کارکنان، مربیان و کارآموزان آموزشگاه را شخصا بر عهده می گیرم. ۴-از اینکه موافقت نامه اصولی با اعتبار ۳ماهه صادر می گردد و پس از مدت ذکر شده و در صورت عدم اقدام برای تامین الزامات صدور پروانه تاسیس، به خودی خود باطل خواهد گردید آگاهی یافته ام و می دانم لازم است مجددأ مراحل احراز شرایط را از ابتدا طی نمایم. ۵-اگاهم که حداکثر دفعات مجاز برای دریافت موافقت نامه اصولی ۲بار پیاپی است و پس از آن تا ۵سال امکان ارائه درخواست مجدد را نخواهم داشت. همچنین مطلع هستم که دریافت موافقت نامه اصولی به معنی تایید احراز شرایط فردی و عمومی متقاضی تاسیس است و هیچ تعهدی برای صدور پروانه تاسیس ایجاد نمی کند. ۶-بکار گیری و صدور ابلاغ مربیان آموزشگاه، مفاد مواد (۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲) و تبصره های ذیل آن در دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد مصوب هیات نظارت مرکزی را بدون هرگونه تسامح و تساهل نصب العین قرار داده و رعایت مینمایم. ۷-مطلع هستم در مواردی که نتیجه کار شناسی نام آموزشگاه، نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی با مفاد این دستور العمل باشد، نظریه حاصل از اطلاعات ثبت شده در سامانه «اسامی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد» نظر نهایی محسوب می گردد. ۸-تأیید صلاحیت نیروهای شاغل در آموزشگاه (کادر اداری و آموزشی براساس مفاد ماده ۴۳و ۴۴از فصل ششم (احراز صلاحیت کارکنان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد) و ضوابط معمول کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بر عهده اینجانب بوده و اسامی این افراد و هر گونه تغییرات را به صورت به روز رسانی شده، در پورتال جامع سازمان ثبت خواهم نمود. همچنین چنانچه عدم صلاحیت عمومی هر یک از نیروهای شاغل در آموزشگاه توسط هیات نظارت بر صورت قطعی احراز و به اینجانب ابلاغ شود، موظف خواهم بود حداکثر ظرف مدت ۱ماه نسبت به جایگزینی با فرد واجد شرایط مندرج در مفاد اولین ماده از فصل احراز صلاحیت کارکنان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد اقدام نمایم. ۹-آگاهم که در صورت زایل شدن صلاحیت اینجانب (صاحب پروانه تاسیس) به تشخیص و ابلاغ کتبی هیات نظارت مرکزی، مکلفم ضمن پرهیز از ایجاد تعهد جدید، تمامی تعهدات آموزشی، مالی، حقوقی(مدنی و کیفری) و قانونی خود را در قبال ذینفعان اجرا و تسویه نمایم و پروانه تاسیس متعلق به اینجانب نیز باطل خواهد شد و تحت هیچ شرایطی اجازه تاسیس مجدد آموزشگاه نخواهم داشت.| ۱۰-حفاظت از نام کاربری و رمز عبور پورتال جامع سازمان را که شخصی و انحصاری است، بر عهده می گیرم و متعهد می گردم آن را در اختیار هیچ شخصی قرار ندهم و در صورت سرقت و یا نفوذ هکرها، در اسرع وقت سازمان را در جریان قرار دهم. ضمنا با اطلاع از اینکه کلیه فعالیت های اینجانب در پرتال قابل ثبت و ضبط می باشد، مسئولیت هرگونه ورود و انجام هر عملیاتی با این نام کاربری و رمز عبور متوجه اینجانب خواهد بود. ۱۱-بدین وسیله تایید می نمایم که کارمند دولت و یا مؤسسات وابسته و شرکتهای دولتی که تمامی یا بخشی از بودجه خود را از دولت دریافت می کنند نمی باشم و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، سازمان حق دارد در هر مرحله پروانه تاسیس را باطل نماید. همچنین قبول و تایید می نمایم چنانچه در حین داشتن پروانه تاسیس به استخدام دستگاه های دولتی در آیم، مراتب را بلافاصله به صورت کتبی و رسمی به اطلاع سازمان برسانم تا طبق مقررات مندرج در شیوه نامه اجرایی اقدام گردد. ۱۲-براساس تصویب نامه شماره ۳۹۰۸۲۵تاریخ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ?بند(۲-۱)، صحت تمام شرایط قانونی مندرج در آئین نامه و ضوابط و دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس و اداره آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد و اصلاحیه های آن برای تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد و متعهد می شوم، در صورت احراز تخطی و عدم رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای مذکور، و یا حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذیصلاح محفوظ است. ۱۳-نشانی اقامتگاه اینجانب، نشانی مندرج در این سند می باشد و تمام ابلاغ های ارسالی به این محل، به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فورا مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اطلاع خواهم داد در غیر این صورت، کلیه ابلاغ ها و اخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند ابلاغ قطعی و غیر قابل اعتراص از سوی اینجانب می باشد.

 

۲- نمونه دوم :

اینجانب………….. که موسس/متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ……… می‌باشم، در کمال صحت و سلامت عقل و با اختیار متعهد می‌گردم با جدیت و بدون هرگونه قصور و با سهل انگاری مقررات و مصوبات هیات نظارت مرکزی و ابلاغیه‌های هیات نظارت استان را رعایت نموده و با علم به اینکه “جهل به قانون رافع مسئولیت نیست” اقرار می‌نمایم.

۱- تمامی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت آموزشگاه را مطالعه نموده و نیز انتشار دستورالعمل‌ها و قواعد در وب سایت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را در حکم ابلاغ به اینجانب می‌دانم،[tmt-restrict]

۲- هیچ گونه اقدامی که خلاف شئون دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات جاری کشور و نیز آیین نامه و شیوه نامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باشد و نیز موجب لطمه به جایگاه اجتماعی و نشان سازمان آموزش فنی و حرفه این گردد، بعمل نیاورم و بدون اجازه کتبی و قبلی و موافقت سازمان، محل آموزشگاه خود را تغییر ندهم.

۳- مسئولیت نظارت بر رعایت و اجرای دقیق شئون اسلامی توسط کارکنان، مربیان و کارآموزان آموزشگاه را شخصا بر عهده می‌گیرم.

۴- در بکارگیری و صدور ابلاغ مربیان آموزشگاه، مفاد مواد ۴۱،۴۰، ۳۹و ۴۲ و تبصره‌های ذیل آن در دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد مصوب سال ۱۳۹۷ را بدون هرگونه تسامح و تساهل نصب العین قرار داده و رعایت می‌نمایم.

۵- تأیید صلاحیت نیروهای شاغل در آموزشگاه (کادر اداری و آموزشی براساس مفاد ماده ۴۳ و ۴۴ از فصل ششم (احراز صلاحیت کارکنان آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد) و ضوابط معمول کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بر عهده اینجانب بوده و اسامی این افراد و هر گونه تغییرات را بصورت به روزرسانی شده، در پورتال جامع سازمان ثبت خواهم نمود. همچنین چنانچه عدم صلاحیت عمومی هر یک از نیروهای شاغل در آموزشگاه توسط هیات نظارت بصورت قطعی احراز و به اینجانب ابلاغ شود، موظف خواهم بود حداکثر ظرف مدت ۱ ماه نسبت به جایگزینی با فرد واجد شرایط مندرج در مفاد اولین ماده از فصل احراز صلاحیت کارکنان آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد اقدام نمایم.

۶- آگاهم که در صورت زایل شدن صلاحیت اینجانب (صاحب پروانه تاسیس) به تشخیص و ابلاغ کتبی هیات نظارت مرکزی مکلفم ضمن برهیز از ایجاد تعهد جدید، تمامی تعهدات آموزشی، مالی، حقوقی (مدنی و کیفری) و قانونی خود را در قبال ذینفعان اجرا و تسویه نمایم و پروانه تاسیس متعلق به اینجانب تیز باطل خواهد شد و تحت هیچ شرایطی اجازه تاسیس مجدد آموزشگاه نخواهم داشت.

۷- حفاظت از نام کاربری (uer name) و رمز عبور (password) پرتال جامع سازمان را که شخصی و انحصاری است بر عهده می‌گیرم و متعهد می‌گردم آن را در اختیار هیچ شخصی قرار ندهیم و در صورت سرقت و با نفوذ هکرها، در اسرع وقت سازمان را در جریان قرار دهیم. ضمنا با اطلاع از اینکه کلیه فعالیت‌های اینجانب در پرتال قابل ثبت و ضبط می‌باشد مسئولیت هر گونه ورود و انجام هر عملیاتی با این نام کاربری و رمز عبور توجه اینجانب خواهد بود

۸- بدین وسیله تایید می‌نمایم که کارمند دولت و یا مؤسسات وابسته و شرکتهای دولتی که تمام یا بخشی از بودجه خود را از دولت دریافت می‌کنند نمی باشم (به استثناء دارندگان پروانه تاسیس با تاریخ صدور قبل از۱۳۸۸/۰۶/۱۴) و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، سازمان حق دارد در هر مرحله پروانه تاسیس را باطل نماید. همچنین قبول و تایید می‌نمایم. چنانچه در حین داشتن پروانه تاسیس به استخدام دستگاه‌های دولتی در آیم، مراتب را با فاصله به صورت کتبی و رسمی به اطلاعی سازمان برسانم تا طبق مقررات مندرج در شیوه نامه اجرایی اقدام گردد.

۹- براساس تصویب نامه شماره ۳۹۰۸۲۵ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ بند(۲ – ۱)، صحت تمام شرایط قانونی مندرج در آئین نامه و ضوابط و دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس و اداره آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد و اصلاحیه‌های آن برای تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد و متعهد می‌شوم، در صورت احراز تخطی و عدم رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای مذکور، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذیصلاح محفوظ است.

۱۰- نشانی اقامتگاه اینجانب، نشانی مندرج در این سند می‌باشد و تمام ابلاغ‌های ارسالی به این محل، به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فورا مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده اند و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اطلاع خواهم داد در غیر این صورت، کلیه ابلاغ‌ها و اخطاریه‌ها به محل تعیین شده در این سند ابلاغ قطعی و غیر قابل اعتراضی از سوی اینجانب می‌باشد.[/tmt-restrict]

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *