متون حقوقی سند اجاره ملکیت مغازه بدون سرقفلی
#

 

مورد اجاره و حدود آن: ………… دانگ یک دستگاه مغازه فوق الذکر با جمیع متعلقات شرعیه وعرفیه آن که ازکمیت و کیفیت ومحل وقوع مورد اجاره کاملا مطلع می‌باشد. ملک مورد اجاره واقع در …………. می‌باشد.

مدت اجاره: ………. ماه از تاریخ ……………. تا تاریخ …………. می‌باشد که مستأجر مکلف است در پایان مدت مورد اجاره را تخلیه و تحویل موجر دهد و قبض رسمی به شماره ……….. سری ……….. صادر و تسلیم موجر گردید وحسب الاقرار مورداجاره صرفاً جهت ………….. به اجاره مستأجر داده شده است ومستأجر حق استفاده دیگری را از مورد اجاره ندارد مگر با رضایت کتبی موجر وکسب مجوزهای لازم از ادارات ذیربط وچنانچه ثابت شود مستأجر از مورد اجاره به غیر از شغل یاد شده استفاده دیگری نموده ویا تحت هرعنوان اعم از نمایندگی و وکالت و غیره مورد اجاره را به غیر واگذارنموده موجر حق دارد نسبت به فسخ اجاره نامه اقدام نماید ونیز مستأجر اقرار نمود هیچگونه وجهی بابت حق سرقفلی وکسب و پیشه به موجر پرداخت ننموده و در پایان مدت و هنگام تخلیه نیز محق به حق سرقفلی وغیره نخواهد بود وهرگونه ادعائی در این خصوص را  از خود سلب و ساقط نمود.

مال الاجاره: در تمام مدت مبلغ ………………. ریال که مستأجر متعهد است در اول هر ماه مبلغ ………….. ریال به موجر بپردازد. تاخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز موجب خیار فسخ در بقیه مدت برای موجر خواهد بود و بنا به درخواست موجر  یک برگ قبض رسمی بشماره ………… سری …………… صادرگردید. ضمناً” مبلغ ………. ریال بابت قرض الحسنه به موجر پرداخت گردیده است که بایستی در ختم مدت و یا فسخ قرارداد اجاره و پس از تسویه حساب به مستأجر مسترد گردد.

 

شروط:

۱- تعمیرات لازمه اساسی و مالیات مستغلات با موجر است و چنانچه موجر بخواهد در ملک خود تغییراتی بنماید مستاجر حق هیچگونه ادعا و اعتراضی ندارد و تعمیرات جزئی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر با مستاجر است.

۲- ازاله زباله و غرامت کسر و انکسار در و شیشه و پنجره و قفل و کرکره و سایر اعیان مورد اجاره با مستاجر است.

۳-مستاجر باید مورد اجاره را به همان نحوی که تحویل گرفته در آخر مدت تحویل موجر بدهد و مادام که تحویل نداده است اجرت المثل برابر اجرت المسمی مذکور فوق می‌باشد و چنانچه بعد از مدت مستاجر مورد اجاره را تخلیه نموده و بخواهد به موجر تحویل دهد مکلف است که مفاصاحساب مالیات مشاغل و تامین اجتماعی ( بیمه) و عوارض کسب و پیشه شهرداری و مفاصاحساب‌های آب و برق و گاز و تلفن را اخذ و به موجر تحویل دهد و (((((((((((چنانچه از ارائه مفاصاحساب‌های مذکور خودداری نماید موجر مجاز است نسبت به اخذ وکیل دادگستری و اخذ مفاصاحساب‌های مذکور اقدام و به مراجع قضائی مراجعه نموده و کلیه بدهیهای ناشی از مفاصاحساب‌ها و حق الوکاله وکیل را از محل مبلغ قرض الحسنه ، کسر و الباقی را به مستاجر تحویل نمایدو چنانچه موجر از تحویل گرفتن مورد اجاره خودداری نماید مستاجر با ارائه مفاصاحساب‌های مذکور میتواند به مراجع قضائی مراجعه نماید))))))))))).

۴- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا” و مفروزا” و جزا” و کلا” به هیچ صورت حتی به صورت نمایندگی صلح و وکالت به غیر را ندارد.

۵- مالیات مشاغل و عوارض مربوط به کسب و پیشه و تامین اجتماعی و مفاصاحساب آب و برق و گاز و تلفن از تاریخ تحویل مورد اجاره به عهده مستاجر می‌باشد.

۶-مستاجر حق تغییر شغل را بدون اجازه موجر ندارد.

۷ -این اجاره نامه با توجه به قانون روابط مالک و مستاجر تهیه و تنظیم که رعایت مفاد ان برای طرفین الزامیست.

۸- تنظیم این سند اجاره هیچ حقی اعم از حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت و حقوق صنفی برای مستاجر ایجاد نمی‌نماید.

جهت ثبت این سند گواهی دارائی بشماره ……….. مورخ …………. و مفاصا حساب عوارض مشاغل بشماره ……….. شهرداری منطقه تهران و گواهی تامین اجتماعی بشماره ………….. شعبه تهران دریافت گردید و با توضیح باینکه مستاجر باعلم و اطلاع کامل ………… از انقضا مدت ……… عدم دریافت مفاصاحساب عوارض مشاغل و عدم دریافت گواهی اتحادیه و با مسئولیت خویش اقدام به امضای این سند نمود. در ضمن بشرح بخشنامه های ۱۱۱۶۹/ ۳۴ مورخ ۲۱/ ۰۶/ ۸۵ و ۱۲۶۱۹/ ۳۴ مورخ ۰۱/ ۰۷/ ۸۵ اداره کل امور اسناد و سردفتران بشرح ماده نه ماده مذکور در خصوص عدم دریافت سایر اسناد و مدارک و برابر ماده شش قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و بند ج ماده اول قانون مزبور عدم دریافت گواهی اتحادیه و مفاصا حساب عوارض مشاغل جدید به طرفین تذکر داده شد و ضمن قبول مسئولیت تضامنی و پاسخگوئی به مراجع مربوطه کلیه تعهدات قانونی و بدهیهای مربوط به ملک ناشی از عدم دریافت مدارک پیش گفته تا زمان تنظیم سند که طبق توافق محقق و مسلم بوده میباشند ضمن العقد بین طرفین مقرر گردید که چنانچه مورد اجاره تا تاریخ زیر بابت حقوق دولتی و مصرفی انشعابات منصوبه بدهی معوقه داشته باشد که مستاجر وجهی از این بابت پرداخت نماید حقدارد وجوه مزبور را با ارائه قبوض و مدارک مربوطه از موجرین که ایشان نیز متعهد پرداخت میباشند دریافت نماید.

 

مدارک و مستندات #

  1. استعلام ثبت در صورتی که اجاره زائد بر سه سال باشد.
  2. اصل سند مالکیت
  3. استعلام از اداره تأمین اجتماعی
  4. کپی و اصل مدارک شناسایی طرفین

مطابق تبصره ۴ ماده ۱۸۷ و  نظر کمیسیون وحدت رویه به شماره ۸۵۵/۹۶۰۰۱ استعلام از اداره دارایی لازم نیست.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.