متون حقوقی سند  انتقال اجرایی

 

با توضیح اینکه فروشنده برابر دادنامه………….. مورخ …………… شعبه………. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع …………. محکوم به انتقال مورد معامله به خریدار می باشند و به دلیل مجهول المکان بودن فروشنده // فروشندگان و با توجه به آگهی ابلاغ اجراییه ……………… مورخ …………………و آگهی ابلاغ دادنامه ………………….و برگ اجراییه ابلاغ شده لذا اخطاریه برای فروشنده // فروشندگان صادر نگردید و آقای ……………….. به مشخصات فوق برابر نامه …………………….. مورخ …………………. شعبه ………… دادگاه …………….. به نمایندگی از سوی مرجع قضایی و به قایم مقامی از فروشندگان ثبت و سند را امضا می‌نماید.

مورد معامله تمامی شش دانگ اپارتمان فوق الاشعار با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشترکات ///عرصهً و اعیانا ///با جمیع جهات شرعیه و عرفیه و لواحق و منضمات آن بدون استثناء وبه انضمام کلیه حقوق فروشنده نسبت به امتیازات آب وبرق وگاز منصوبه در مورد معامله (بشماره های مذکور) با وام و ودایع وسایر مزایای متعلقه ومربوطه به آنها اعم از حق الاشتراک وحق الامتیاز وغیره بشرح پرونده های موجوده که خریدار کلیه بدهی های احتمالی مربوط به آنها وهر گونه عوارض متعلقه دیگر را قبول نمود که بپردازد وبه هر میزان که پرداخت حق دارد با ارائه قبض رسمی از فروشنده مطالبه ودریافت نماید.

اسقاط کافه خیارات متصوره از طرفین شد حتی خیار غبن ولو به هر درجه که باشد و منافع آنهم قبلا به کسی واگذار نشده است و خریدار ضمن اطلاع کامل از محل وقوع ملک و کمیت و کیفیت آن اقدام به انجام معامله و اقرار به تصرف محل مورد معامله نمود .

با توجه به اینکه مورد معامله قبل از فوت مورث فروشندگان با توجه به مبایعه نامه به خریدار منتقل شده است لذا بموجب بند ۱۸۶ مجموعه نظریات مشورتی دفتر حقوقی و معاضدت قضایی و آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران گواهی واریز مالیات بر ارث اخذ نگردید و مورد قبول خریدار واقع گردید.

ضمنا” مفاد بند ۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی سازمان ثبت ومفاد بخشنامه ۹۰/ ۱۳۵۷۳۰ مورخ ۲۵/ ۰۷/ ۹۰ سازمان ثبت جهت تعویض سند مالکیت و صدور سند مالکیت کاداستری به خریدار تذکر و تفهیم گردید.

خریدار ضمن اقرار به اطلاع وآگاهی کامل از مفاد ومندرجات گواهی های موجود عدم مغایرت وضع موجود مورد معامله را با گواهی های مرقوم تائید وگواهی نمود ودر صورت اثبات خلاف آن شخصا در کلیه مراحل ومراجع ذیصلاح مسئول وجوابگو میباشد وخریدار متعهد وملتزم گردید تا این تاریخ هرگونه بدهی احتمالی بابت هزینه های عمومی ساختمان اعم از آب وبرق وگاز وغیره داشته باشد را از مال خود بپردازد ودر صورت پرداخت به هر میزان که پرداخت نمود حق دارد با ارائه قبوض پرداختی از فروشنده مطالبه ودریافت نماید ومسئولیت انجام معامله کلا با متعاملین است.

(((با توضیح باینکه خریدار با علم و اطلاع کامل از عدم دریافت پایان کار جدید و با مسئولیت خود اقدام به انجام معامله نمود و پایان کار قبلی نیز به رویت کامل خریدار رسیده و آنرا با ملک تطبیق نموده است و چنانچه مورد معامله اصلاحی داشته و یا در معرض هر یک از طرح های مصوب شهرداری باشد مسئولیت آن به عهده خریدار می باشد و در صورت بروز هر گونه مشکل شخصا در مراجع قانونی پاسخگو بوده و باید از عهده رفع آن بر آید و حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.

(((در ضمن بشرح بخشنامه های ۱۱۱۶۹/ ۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۱ و ۳۴/۱۲۶۱۹ مورخ ۰۱/ ۰۷/ ۱۳۸۵ اداره کل امور اسناد و سردفتران بشرح ماده نه قانون مذکور در خصوص عدم دریافت سایر اسناد و مدارک و برابر ماده شش قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و بند ج ماده اول قانون مزبور سایر اسناد و مدارک به خریدار تذکر داده شد و ضمن قبول مسئولیت پاسخگوئی به مراجع مربوطه کلیه تعهدات قانونی و بدهیهای مربوط به ملک ناشی از عدم دریافت مدارک پیش گفته تا زمان تنظیم سند که طبق توافق محقق و مسلم بوده می‌باشند.

ضمن العقد بین طرفین مقرر گردید که چنانچه مورد معامله تا تاریخ زیر بابت حقوق دولتی و مصرفی انشعابات منصوبه بدهی معوقه داشته باشد که خریدار وجهی از این بابت پرداخت نماید حق دارد وجوه مزبور را با ارائه قبوض و مدارک مربوطه از فروشنده مطالبه نماید.

ثمن معامله:
بشرح مندرج در احکام صادره از سوی دادگاه و برگ مزایده بشرح مذکور …… و نامه شماره …………………….. مورخ …………………….. اجرای احکام ……………………. /// اجراییه ……………… (با توضیح باینکه جهت اخذ حق الثبت مبلغ ……………… ریال تقویم گردید)//// (با توضیح باینکه برابر گواهی دارایی ماخذ حق الثبت مبلغ ……………… ریال می باشد.).

جهت مطالعه مدارک اسناد املاک لطفا اینجا مطالعه فرمایید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.