دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: حق معرفی جانشین

چگونگی حفظ حق معرفی جانشین سردفتر در اجرای مشارکتی

چگونگی حفظ حق معرفی جانشین سردفتر در اجرای مشارکتی

چگونگی حفظ حق معرفی جانشین سردفتر در اجرای مشارکتی   اجرای مشارکتی سردفتری در مقایسه با سایر حرفه‌­های آزاد پیچیدگی­‌های خاص خود را دارد. در واقع، سردفتر به لطف امتیازی که پس از طی دوره­های علمی و عملی طولانی و اتیان سوگند به دست آورده

مطالعه مطلب »