جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: سند عادی

سند رسمی، سند برتر

سند رسمی، سند برتر

سند رسمی، سند برتر بشر در دورانی از زندگی ابتدایی‌، برای‌ تملک‌ و تصرف آنچه لازم داشت خود را پای‌بند به هیچ قید و شرطی نمی‌دانست. اما به مرور‌ زمان و با افزایش پیچیدگی روابط انسان‌ها، به‌ ویژه در شهرها و بابالا رفتن دانش بشری‌،

مطالعه مطلب »
نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و پذیرش آن در حقوق ایران

نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و پذیرش آن در حقوق ایران

چکیده گرچه امروزه همه نظام‌های حقوقی در ضرورت ثبت بیع مال غیرمنقول اتفاق‌ نظر دارند، با این حال همه نقش واحدی را به ثبت در بیع مال غیرمنقول اعطاء نمی‌نمایند.برای مثال در حالی که در حقوق آلمان، ثبت، شرط انتقال مالکیت‌ به خریدار تلقی شده

مطالعه مطلب »
فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی

فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی

چکیده موضوع‌ این‌ مقاله‌، از حیث دامنه شمول، فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمیاست که وضعیت و حکم سایر‌ معاملات مربوط به مال غیرمنقول نظیر صلح آن نیز ازبحث این مقاله روشن‌ می‌شود. موضوع این مقاله‌ منحصر‌ به فروش مال غیرمنقول باسند عادی نیست،

مطالعه مطلب »
تحلیلی دیگر از ماده ی 22 قانون ثبت اسناد و املاک

تحلیلی دیگر از ماده ی 22 قانون ثبت اسناد و املاک

چکیده بسیاری از انواع دعاوی مطرح شده در دادگستری، مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از معاملات مربوط به املاک است. با وجود اهمیت این دعاوی و به رغم تلاش مقنن برای رفع ابهامات، آنچه در رویه ی قضایی مشاهده می شود، تعارض تصمیم ها و

مطالعه مطلب »
بررسی تعارض سند رسمی با سند عادی

بررسی تعارض سند رسمی با سند عادی

چکیده یکی از مهمترین مسائل‌ مربوط‌ به‌ ادله اثبات دعوا،بررسی تعارض میان ادله و یافتن راه‌حلی مناسب برای رهایی از تعارض و تعیین‌ دلیل مقدم می‌باشد.در این‌ مقاله قصد داریم به بررسی تعارض میان اسناد‌ رسمی با اسناد عادی‌ پرداخته‌ و راه‌حل مناسبی در آن

مطالعه مطلب »
اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی

اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی

چکیده یکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوا اسناد می باشند، در این میان اسناد رسمی جایگاه ویژه ای دارند. اسنادعادی بدون اینکه در قانون تعریف شده باشند با لحاظ تعریف سند رسمی شناسایی می شوند. حدود اعتبار تمامی اسناد یکسان نیست. هدف پژوهش بررسی

مطالعه مطلب »