جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: قانون مدنی

اختلاط مفهوم اشاعه و شرکت در قانون مدنی ایران

اختلاط مفهوم اشاعه و شرکت در قانون مدنی ایران

ﭼکیده برخلاف قانون مدنی فرانسه که اشاعه را، که شکلی از مالکیت است، از شرکت، که یک قرارداد خاص است، جدا می کند، به اعتقاد ما قانون مدنی ایران این دو مفهوم را درهم امیخته است. در واقع، مقررات قانون مدنی ایران در مقام تعریف

مطالعه مطلب »

ارزش سند رسمی ضرورت احیای ماده (1309) قانون مدنی

ارزش سند رسمی ضرورت احیای ماده (1309) قانون مدنی ادله اثبات دعوا به مجموعه اموری گفته‌ می‌شود که قانونا از آنها برای اثبات‌ حقانیت خود‌ در دعوا یا بی‌حق نشان دادن‌ طرف مقابل نزد دادرس استفاده کرد. در‌ ماده (194) قانون آیین‌ دادرسی‌‌ دادگـاههای عمومی

مطالعه مطلب »