جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: مسئولیت مدنی سردفتر

مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی

مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی

مقدمه با مراجعه به تالیفات و کتب حقوقی معلوم می‌گردد مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی مورد توجه قرار نگرفته و نه تنها تالیفات مستقلی در این خصوص وجود ندارد بلکه در کتب مسئولیت مدنی حتی فصلی نیز به این موضوع اختصاص نیافته است. سالها قبل

مطالعه مطلب »