جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: مظلومیت

دفاتر اسناد رسمی و عدالت

دفاتر اسناد رسمی و عدالت

یکی از اصول مذهب شیعه عدل است   آیا عدالت در مورد جامعه کتابت اجرا می‌شود؟ سوال اساسی این است که مگر: چند در صد اعضای منصب کتابت در این مملکت از کتابت صرفا نیت ثروت اندوزی دارند (یا به ثروت آنچنانی رسیده اند) وهدفشان

مطالعه مطلب »