جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: نقل و انتقال

الزام به تنظیم سند خودرو در دفاتر

الزام به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی

پافشاری فرساینده رسانه ای نیروی انتظامی مبنی بر اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پیش از آنکه حل یک مساله حقوقی و اجتماعی را در پی داشته باشد به تنش های بی حاصل و نا به هنگام اجتماعی تبدیل شده

مطالعه مطلب »