فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات
سوالات پرتکرار

سوالات متداول

سوالات ثبتی

نسبت به سه دانگی که مالک نیست باید سند انتقال تنظیم و در خصوص سه دانگ دیگر که خود مالک بوده و به نوعی انتقال به واحد خود محسوب می‌شود ضمن همان سند انتقال، اعلام رضایت نماید.

خیر ولی خاص در حکم ولی و دارای همان اختیارات است، حتی اختیار فروش اموال صغیر را دارد، بهتر است مراتب، مکتوب جهت ارشاد به ثبت احوال اعلام شود و نیاز به هیچگونه تنفیذ یا رسیدگی قضایی ندارد.

خیر همکار و به عبارتی دفترخانه ذینفع نیست و مغایر ماده ۶۲ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی است.

یک نظر؛ بله اراده طرفین بر وضع چنین شرطی هست و بلااشکال است.
نظر دیگر؛ تالی فاسد دارد و امکان‌پذیر نیست مثلا چنانچه نسبت به ملک بازداشتی صورت گیرد و بعد حق فسخ اضافه شود، پای حق شخص ثالثی درمیان است که جای تامل بیشتر دارد و ممکن است با نیت تضییع حقوق بازداشت کننده، طرفین قصد اضافه کردن این شرط را داشته باشند.

خیر، کپی سندیتِ قضایی ندارد و قطعا نیاز به اخذ گردش ثبتی است مگر دسترسی به اصل سند امکانپذیر باشد.

سوالات حقوقی

آیا می‌توان یکی از فرزندان را از ارث محروم کرد؟

*محرومیت از ارث در قانون وجود ندارد و کسی نمی تواند احدی را از ارث محروم کند وصیت کننده (مسلمان) می‌تواند حداکثر تا یک سوم از اموال خود را در وصیت‌نامه به نفع فرد خاصی وصیت کند یا مورد مصرف آن را مشخص نماید ولیکن وصیت کردن بیش از یک سوم اموال جایز نیست و پس از فوت ورثه می‌توانند قبول یا رد نمایند.
اگر فردی در زمان حیات خود اموالی را به یکی از وراثش انتقال رسمی دهد سایر ورثه حق اعتراض نخواهد داشت و بعد از فوت فرد آن ورثه‌ای که قبل از فوت اموالی بنامش شده باز هم مطابق قانون ارث سهم می‌برد.

درخواست تخلیه ملک از کدام مرجع ممکن می‌باشد؟

**طبق قانون چنانچه سند اجاره رسمی و محضری باشد درخواست تخلیه از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ممکن می باشد و در اسناد اجاره عادی در صورتی که ملک مسکونی باشد درخواست باید به شورای حل اختلاف ارسال شود و در صورتی که ملک تجاری بوده و دارای حقوق سرقفلی و کسب و پیشه باشد باید به دادگاه ارسال شود.

اگر اجراییه نسبت به مهریه در دفتر ازدواج صادر شده باشد امکان تنظیم سند اقرار وصول است؟

طبق ماده ۹۸ ق تنظیم بخشی از مقررات مالی، انصراف زوجه از عملیات اجرایی پس از صدور اجراییه، مشمول نیم عشر نمی‌باشد و تنظیم سند بلامانع است.

در آخرین روزنامه رسمی صرفا تغییرات مدیران و اعضای هیات مدیره قید شده ولی صحبتی از صاحبان امضا نشده؟

می‌شود رجوع نمود به اساسنامه و بر اساس موارد مندرج در اساسنامه در خصوص صاحبان امضا، اقدام به تنظیم سند نمود.

اگر وکالتی چند بار تفویض شده باشد، آیا آخرین وکیل می‌تواند وکالت را به نفرات (وکلای) قبل از خود تفویض نماید؟

نه خیر نمی‌تواند بلکه باید استعفا بدهد چون معنی ندارد که وکیل به موکل خود یا وکیل قبلی وکالت را تفویض کند زیرا وکلا همه در عرض یکدیگر وکیل موکل اولیه هستند و با تفویض وکالت به نفر بعدی وکالتشان از بین نمی‌رود.
و لذا اگر وکیل آخر استعفا بدهد وکلای قبلی می‌توانند به استناد وکالت نامه خودشان به وکالت از موکل مورد وکالت را به انجام برسانند.

سوالات عمومی

بلی، تنظیم قراردادهای خصوصی افراد بموجب ماده ۱۰ قانون مدنی در صورتی که مخالف قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد در دفاتر ممکن می‌باشد.

بلی، تنظیم مشارکت در کسب و کار یا قرارداد استارت‌آپ در دفاتر اسناد رسمی بلامانع است.

خیر اصل بر صحت است و تنظیم وکالت بلامانع است مگر دستورالعمل یا بخشنامه مبنی بر منع صادر شود.

اجاره نامه می‌تواند شفاهی هم باشد. بله با اقرار موجر و به استناد مستنداتی مثل دارایی و بیمه میتوان سند اجاره و صلح سرقفلی (ضمن اجاره یا بصورت جداگانه) تتظیم نمود.

نسبت به املاکی که امکان ارسال سیستمی استعلام وجود ندارد، بله مثل املاک تجاری

اگر در حکم صراحت داشته باشد که دادگاه به این مسئله ورود پیدا کرده و قید نموده که مثلا وراث متوفی منحصرا فلانی است نیاز به اخذ انحصار وراثت نیست، در غیر این صورت جهت تنظیم سند، به انحصار وراثت نیاز است.

مطابق ماده ۱۰ ق اوقاف، در ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفه باید از سازمان مربوطه استعلام نمود و در فرض سوال نیاز به اخذ مجوز نیست.

خیر دفاتر هیچ تکلیفی به قید درسند ندارند ولی می‌توانند وجود این حق را به طرفین سند اطلاع رسانی نمایند.

خیر طبق بخشنامه اخیر سازمان، موظف به اخذ اعتبار وکالت هستیم و وقتی یکبار اصالت و اعتبار تایید شد نیاز به استعلام مجدد ندارد. نظر مخالف هم وجود داشت و اینکه یک محدودیت زمانی عرفی، برای مهلت این استعلامات درنظر گرفته شود.

بله به طرق مقتضی احراز شخصیت حقوقی با سردفتر است. البته باید عنایت داشت که الزام دراخذ استعلام ثبت شرکت‌ها، صرفا در انتقال سهام شرکتهاست

اگر سوالی با ما در میان بگذارید