دفتر اسناد رسمی 662 تهران

سیستم رزرو و ارسال مدارک

راهکاری برای مبارزه با کرونا

 شما می‌توانید بدون حضور فیزیکی در محل دفتر، جهت تسریع در کار و آمادگی دفتر، درخواست تنظیم سند خود را از طریق ورود به این سیستم و تکمیل فرم و بارگذاری مدارک به این دفتر ارسال فرمایید

 مفتخریم در این مسیر خدمت رسانی، اولین در کشور هستیم.

از گزینه‌های زیر نوع سند تنظیمی خود را انتخاب کنید تا فرم رزرو و ارسال مدارک مرتبط با آن برای شما نمایش داده شود