فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی اقاله سند تنظیمی دفترخانه دیگر

 

نظر به اینکه شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان با پارکینگ و انباری متعلقه به پلاک ثبتی ….. فرعی از …. اصلی واقع در بخش …تهران با جمیع توابع و متعلقات و منضمات به موجب سند قطعی شماره …….. دفترخانه ……. اهواز از طرف خانم …………………. (با مشخصات فوق) به عنوان فروشنده به آقای ……………………. (با مشخصات فوق) منتقل گردیده و اینک طرفین معامله سند مرقوم با تراضی و توافق هم قصد تفاسخ و اقاله شش‌دانگ مورد معامله مذکور را دارند، لذا درتاریخ ذیل متعاقدین در این دفتر حاضر و متراضیاً و متوافقاً سند معامله قطعی را تفاسخ و اقاله نموده و مالکیت ملک مجدداً به ملکیت خانم ………………… در آمده وحسب الاقرار نامبرده مورد اقاله در تصرف وی می‌باشد و خریدار نیز ضمن دریافت ثمن اقرار نمود که هیچ گونه حقی و حقوقی نسبت به ملک مرقوم نداشته و نخواهد داشت و چنانچه بعدا ادعائی داشته باشد باطل و فاقد اعتبار می‌باشد و به اظهار طرفین نماآت و منافع منفصله و متصله در مورد اقاله حادث نگردیده است.

این سند به استناد پاسخ استعلام بشماره …… و گواهی دارایی (به دلیل گذشت بیش از شش ماه از تاریخ انتقال) تنظیم گردید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران آمادگی کامل جهت تنظیم اقاله سند تنظیمی دفترخانه دیگر و ارایه مشاوره حقوقی و ثبتی در این زمینه را دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *