جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی اقرارنامه نسب 

نمونه اول اقرارنامه نسب سه جانبه 

در تاريخ نگارش سند در دفتر حاضر گرديدند آقاي (……………..) و خانم (………….) با مشخصات فوق الاشعار و بعد الحضور و با احراز هويت در نهايت صحت و سلامت و با طيب خاطر و با رضاي كامل اقرار و اعتراف صريح قانوني و شرعي نمودند

مبني بر اين كه در تاريخ ………….. با رعايت كامل موازين شرعي و قانوني به عقد نكاح دايم يكديگر در آمده و داراي  دو اولاد مي باشند

لكن نام  و  مشخصات يكي از اولاد بنام  ……………….. با مشخصات صادر الذكر در شناسنامه ما قيد نشده است و خانم ……………… با مشخصات صدرالاشعار فرزند صلبي آقاي……………. و بطني خانم…………. ميباشد

عليهذا همزمان خانم …….. با مشخصات فوق الاشعار حاضر گرديده و با طيب خاطر و با رضاي كامل اقرار و اعتراف صريح قانوني و شرعي نمود كه فرزند صلبي و بطني نامبردگان مي باشد

و اقرار صريح و منجز نمود مبني بر اينكه آقاي (……………) و خانم (…………….) با مشخصات مذكور در فوق پدر و مادر مشاراليها مي‌باشند و هر سه نفر ذيمدخل در اين سند با مسئوليت تامه خود و با داشتن علم و آگاهي نسبت به اقارير خود اين سند را امضا نمودند.
.مفاد اين سند فقط در نفس اقرار نافذ و معتبر است.و اين سند بنا به تقاضاي مقرين فوق الاشعار جهت ارائه به اداره ثبت احوال تنظيم گرديد.
مستند به بند ب ماده 34 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي امضا كننده ، با اقرار به اطلاع از قوانين و مقررات مرتبط با اين سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اينجانب تفهيم و از آن مطلع شدم

 

نمونه دوم اقرارنامه نسب

در تاریخ فوق در این دفتر حاضر گردیدند مقرین فوق الذکر (پدر _مادر _فرزند) و حسب الاظهار هر سه مسلمان، و بعد از حضور در کمال صحت و سلامت اراده و بدون اجبار و اکراه و در کمال آگاهی اقرار نمودند که آقای /خانم…….. با مشخصات صدرالاشعار فرزند صلبی (منسوب به پدر) و بطنی (منسوب به مادر) مشارالیهم میباشد

و فرد اخیر نیز اقرار صریح و منجز نمود مبنی بر اینکه آقای ….. و خانم……. با مشخصات مذکور در فوق پدر و مادر مشارالیها می‌باشند و هر سه نفر ذیمدخل در این سند با مسولیت تامه خود و با داشتن علم و آگاهی نسبت به اقاریر خود این سند را امضا نمودند. مستند به بند ب ماده 34 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي امضا كننده ، با اقرار به اطلاع از قوانين و مقررات مرتبط با اين سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اينجانب تفهيم و از آن مطلع شدم

نمونه سوم اقرارنامه نسب

بتاریخ تحریر متن حاضر گردیدند آقای (مشخصات زوج) و خانم (مشخصات زوجه) با مشخصات فوق الاشعار و بعد الحضور و با احراز هویت در نهایت صحت و سلامت و با طیب خاطر و با رضای کامل اقرار و اعتراف صریح قانونی و شرعی نمودند

بر این که در تاریخ ……… با رعایت کامل موازین شرعی و به عقد نکاح دایم یکدیگر در آمده و دارای اولاد متعدد می باشند لکن نام  و  مشخصات یکی از اولاد بنام  ……. با مشخصات صادر الذکر در شناسنامه والده ایشان قید نشده است علیهذا بلافاصله آقای …… حاضر گردیده و با طیب خاطر و با رضای کامل اقرار و اعتراف صریح قانونی و شرعی نمود که فرزند صلبی و بطنی نامبردگان می باشد و  نامبردگان فوق با قبول مسئولیت تامه و کامله خود و علم  و آگاهی کامل نسبت به اقاریر خود این سند را امضاء نمودند.

مفاد این سند فقط در نفس اقرار نافذ و معتبر است.و این سند بنا به تقاضای مقرین فوق الاشعار جهت ارائه به اداره ثبت احوال …. تنظیم گردید.مستند به بند ب ماده 34 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي امضا كننده ، با اقرار به اطلاع از قوانين و مقررات مرتبط با اين سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اينجانب تفهيم و از آن مطلع شدم

 

نگاهی به قوانین مریوطه در قانون مدنی 

 

کتاب هشتم – دراولاد باب اول – درنسب

ماده ۱۱۵۸ – طفل متولددرزمان زوجیت ملحق به شوهراست مشروط بر اینکه ازتاریخ نزدیکی تازمان تولدکمترازششماه وبیشترازده ماه نگذشته باشد.

ماده ۱۱۵۹ – هرطفلی که بعدازانحلال نکاح متولدشودملحق بشوهراست مشروط براینکه مادرهنوزشوهرنکرده وازتاریخ انحلال نکاح تاروزولادت طفل بیش ازدوماه نگذشته باشدمگرآنکه ثابت شودکه ازتاریخ نزدیکی تازمان ولادت کمترازششماه ویابیش ازده ماه گذشته باشد.

ماده ۱۱۶۰ – درصورتی که عقدنکاح پس ازنزدیکی منحل شودوزن مجدداشوهر کندوطفلی ازاومتولدگرددطفل به شوهری ملحق می شودکه مطابق موادقبل الحاق اوبه آن شوهرممکن است درصورتی که مطابق موادقبل الحاق به هردوشوهرممکن باشدطفل ملحق به شوهردوم است مگرآنکه امارت قطعیه برخلاف آن دلالت کند.

ماده ۱۱۶۱ – درموردموادقبل هرگاه شوهرصریحایاضمنااقراربه ابوت خودنموده باشددعوی نفی ولدازاومسموع نخواهدبود.

ماده ۱۱۶۲ – درموردموادقبل دعوی نفی ولدبایددرمدتی که عادتاپس از تاریخ اطلاع یافتن شوهرازتولدطفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشداقامه گرددودرهرحال دعوی مزبورپس ازانقضاءدوماه ازتاریخ اطلاع یافتن شوهراز تولدطفل مسموع نخواهدبود.

ماده ۱۱۶۳ – درموردی که شوهرمطلع ازتاریخ حقیقی تولدطفل نبوده و تاریخ رابراومشتبه نموده باشندبنوعی که موجب الحاق طفل به اوباشدوبعدها شوهرازتاریخ حقیقی تولدمطلع شودمدت مرورزمان دعوی نفی دوماه ازتاریخ کشف خدعه خواهدبود.

ماده ۱۱۶۴ – احکام موادقبل درموردطفل متولدازنزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادرطفل مشتبه نباشد.

ماده ۱۱۶۵ – طفل متولدازنزدیکی به شبهه فقط ملحق بطرفی می شودکه در اشتباه بوده ودرصورتی که هردودراشتباه بوده اندملحق بهردوخواهدبود.

ماده ۱۱۶۶ – هرگاه بواسطه وجودمانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل بهریک ازابوین که جاهل بروجودمانع بوده مشروع ونسبت به دیگری نامشروع خواهدبود. درصورت جهل هردونسبت بهردومشروع است.

ماده ۱۱۶۷ – طفل متولداززناملحق به زانی نمی شود.

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x