فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

اقرار تبدیل تعهد مقر از عندالاستطاعه به عندالمطالبه

متن حقوقی سند اقرار تبدیل تعهد مقر از عندالاستطاعه به عندالمطالبه:

 

به تاریخ این سند حاضر دفتر گردید آقای ……………. (به مشخصات فوق الذکر) بعنوان زوج سند ازدواج ………… مورخ ………. دفتر ثبت ازدواج ………….. تهران و سپس در کمال صحت و سلامت و به دور از هرگونه اکراه و اضطرار اقرار و اعتراف صریح نمود مبنی بر اینکه قید کلمه عندالاستطاعه مندرج در سند ازدواج فوق در خصوص پرداخت صداق و مهریه همسرش خانم ………….. (به مشخصات فوق) مبتنی بر اشتباه بوده و به جای آن کلمه عندالمطالبه صحیح می‌باشد و متعهد شرعی و قانونی گردید هر زمان که زوجه مهریه و صداق خود را مطالبه نماید عندالمطالبه به ایشان برابر مقررات پرداخت نماید و این سند جهت ارائه به دفتر ثبت ازدواج فوق و سایر مراجع قانونی و ذیربط تهیه و تنظیم گردیده است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران آمادگی کامل جهت تنظیم سند اقرار تبدیل تعهد مقر از عندالاستطاعه به عندالمطالبه و ارایه مشاوره حقوقی و ثبتی در این زمینه را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *