فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی اقرار فسخ اجاره

اینجانب مقر به مشخصات فوق به موجب سند اجاره نامه به شماره ………….. دفتر ………….. منافع مساحت ………….. مترمربع مشاع از ………….. مترمربع از اراضی ………….. به شماره پلاک ثبتی …….. فرعی از …….. فرعی از …….. اصلی بخش …….. را از موجر …….. در اجاره داشته‌ام لذا به موجب این سند اقرار و اعتراف صریح و شرعی و قانونی نمودم که مورد اجاره سند مذکور نسبت به مساحت فوق را ضمن توافق و تراضی کامل با (موجر) نسبت به بقیه مدت فسخ نمودم و اقرار و اظهار می‌نمایم که با امضاء این سند هیچ حقی از هر جهت و هر بابت نسبت به مساحت فوق از سند اجاره مزبور نداشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در عرصه و اعیان مورد اجاره نسبت به موجر …….. را از خود سلب و ساقط می‌نمایم.

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *