فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

وصیت تملیکی ارامنه پیرو کلیسای گریگوری

متن حقوقی سند وصیت تملیکی ارامنه پیرو کلیسای گریگوری

 

با تبعیت از اراده پروردگار جهان آفرین که بنای آفرینش را بر این قرارداده که هر ذی روحی که پا به عرصه وجود می نهد بالاخره روزی باید این دارفانی را ترک نماید و بسرای باقی بشتابد و با استفاده از اختیارات و تادیدات منبعث از مقررات ماده ۴۹ قواعد احوال شخصیه و حقوق ارثیه ارامنه پیرو کلیسای گریگوری ایران که وصیت اعم از عهدی و تملیکی بر کل مایملک را مجاز دانسته و تجویز نموده است و مستندات بمدول اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ماده واحده (اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم) مصوب سال ۱۳۱۲ و ماده واحده رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی مسیحی مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۱۴ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران اینجانب /اینجانبان …………….. به منظور تعیین تکلیف مایملک خود اعم از منقول و غیر منقول و بقصد روشن سازی وضع حقوقی و قانونی ونحوه انتقال ماترک و تعیین وارث قانونی خویش با اراده آزاد و طیب خاطر خویش ودر کمال صحت جسمانی و عقلانی و اداراکات سلیم و خاطر روشن با انشاء این وصیت‌نامه رسمی اقدام نمودیم و انتظار داریم که مراجع مذهبی اقلیت دینی ارامنه پیرو کلیسای گریگوری و مراجع قضایی تقریرات ذیل اینجانب /اینجانبان را که بیانگر آخرین خواسته‌ها و امیال ما می باشد را عینا و بدون کم و کاست به مورد اجرا بگذارند و از این طریق موجبات آرامش روح مان را در ان دنیا از هرحیث فراهم آورند.

اینجانبان ……………… به موجب این وصیت‌نانمه رسمی ششدانگ ………….. با کلیه متعلقات و منضمات شرعیه و عرفیه آن بدون استثناء را به فرزندمان آقای /خانم ………….. وصیت تملیکی می‌نماییم و غیر از مشارالیه کس دیگری حق و حقوقی نسبت به مالکیت شش‌دانگ پلاک فوق‌الذکر نخواهد داشت و مراتب وصیت در سند مالکیت قید می‌گردد.

این وصیت‌نامه به استناد پاسخ استعلام شماره ثبت تنظیم و برای اخذ حق الثبت مورد وصیت بمبلغ …….… ریال تقویم که مبلغ یاد شده صرفا برای لحاظ وصول حقوق دولتی می‌باشد.

 

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲

ماده واحده – نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:

  1. در مسائل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
  2. در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
  3. در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است.

نحوه نگارش و تنظیم وصیت‌نامه طبق م. ۹۶۹ ق.م تابع قانون محل تنظیم است و ارتباطی به دسته احوال شخصیه ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *