فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند تضمین جهت اخذ نمایندگی

 

نظربه این که صاحب امتیاز: اقای …………….. با مشخصات فوق‌الذکر از شرکت …………….. با مشخصات فوق الاشعار تقاضای سپردن تضمین و وثیقه نموده و باید در قبال تعهدات خود به آن دشرکت حداقل مبلغ ……………… ریال تضمین و وثیقه بسپارد علیهذا ((مالک با مشخصات و آدرس کامل)) حاضر دفتر گردید و شش‌دانگ ……………. را با جمیع توابع و لواحق ومتعلقات و منضمات عرفیه و شرعیه آن و با حدودمذکور در سند مالکیت در مقابل تعهدات صاحب امتیاز به شرکت رامک خودرو از این تاریخ در رهن و وثیقه به مبلغ فوق الذکر قرار داده و می دهد با الزامات و تعهدات و شروط ذیل:

۱-مادامی که از سوی شرکت ………………… یا قائم مقام مراتب رفع توثیق یا فک رهن به دفتر خانه اعلام نگردد مورد وثیقه کماکان نزد آن شرکت در رهن و وثیقه خواهد بود لذا صرف پرداخت مبلغ مذکور تاثیری در فک رهن و تحویل مورد رهن ندارد.

۲- تا رمانی که از مورد رهن فک رهن نگردیده وثیقه دهنده حق هیچگونه نقل و انتقال حتی بصورت صلح حقوق، وکالت و غیره را جزئا یا کلا ً، مشاعا یا مفروزاً نسبت به مورد وثیقه ندارد.

۳ – چنانچه بنا به اعلام و تشخیص شرکت رامک خودرو بنا به هر جهت از جهات خساراتی به وثیقه گذار وارد سازد، وثیقه گیرنده حق دارد از طریق این دفترخانه و اجرای ثبت به صدور اجرائیه اقدام نماید

۴- تشخیص و. اعلام شرکت ………….. به دفتر خانه از حیص تخلف از تعهدات ماخوذه و خسارت وارده تا هر میزان غیر قابل اعتراض بوده لازم الاجراء میباشد

۵- وثیقه دهنده ضمن عقد خارج لازم که به اقراره عقد خارج لازم فی مابین شفها منعقد شده است به وثیقه گیرنده وکالت بلا عزل و وصایت بلا فصل با حق توکیل غیر ولو کرارا می دهد که تا به تشخیص شرکت به منظور وصول مطالبات شرکت و اشخاص ثالث مورد وثیقه را شخصا ً فروخته و از حاصل فروش مطالبات شرکت و اشخاص ثالث یا خسارت وارده تا هر مقدار وصول نماید.

۶- وثیقه دهنده قبل از موافقت کبی و تصویه حساب کامل با شرکت ………………… و فک رهن، حق توکیل یا ترهین مجدد یا مازاد را ندارد

۷- وثیقه گیرنده در هر حال حق اعراض از مورد وثیقه و رجوع به صاحب امتیاز را در کلیه مراحل ولو بعد از صدور اجرائیه دارد و رجوع به هریک مسقط حق رجوع به دیگری نخواهد بود

۸- ایجاد و احداث اعیانی ها و تاسسیسات و خدمات جدید در مورد وثیقه جزء مورد خواهد بود.

۹-منافع مورد وثیقه قبلا به کسی واگذار نشده و وثیقه گیرنده اقرار به تصرف دارد.

۱۰- وثیقه دهنده تعهد نمود که بدون موافقت قبلی و کتبی وثیقه گیرنده از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد وثیقه باشد خودداری نماید

۱۱- مورد وثیقه پس از قبض آنی وثیقه گیرنده به تصرف وثیقه دهنده داده شده تا طی مدت وثیقه از منافع آن به رایگان استفاده نماید.

۱۲- در صورت تخلف صاحب امتیاز از تعهدات خود شرکت رامک خودرو می تواند از مازاد مورد وثیقه که در رهن شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی رامک خودرو است نیز برای جبران خسارت خود استفاده کند. ضمنا راهن و صاحب امتیاز جهت فک رهن مکلف به اخذ تسویه حساب از گروه صنعتی رامک خودرو (مشتمل از شرکتهای رامک خودرو ) می باشد. ضمن العقد راهن به مرتهن وکالت داد تا چنانچه در مفاد این سند هرگونه اشتباه و یا سهو قلمی صورت گرفته باشد مرتهن راسا نسبت به اصلاح سند اقدام و رفع اشکال نماید. همچنین ضمن عقد خارج لازم راهن به مرتهن وکالت داد تا چانچه در مفاد این سند هرگونه اشتباه و یا سهو قلمی صورت گرفته بشد مرتهن راسا نسبت به اصلاح سند اقدام و رفع اشکال نماید. همچنین ضمن عقد خارج لازم راهن به مرتهن وکالت بلاعزل تام الاختیار می دهد که چنانچه نسبت به پرداخت بدهی های مورد تعهد اقدام نمود، مرتهن بدون انجام تشریفات صدور اجرائیه نسبت به فروش ملک اقدام نمود و مطالبات خود را وصول نماید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *