فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند رهن خودرو غیر بانکی

 

مبلغ بدهی: ……………………… ریال که حسب الاقرار طرفین تماماً به عنوان قرض الحسنه تسلیم بدهکار گردید. شرایط باز پرداخت: این قرارداد به اقساط مساوی و ماهیانه در ……. قسط از قرار هر قسط بمبلغ ……………… ریال وسررسید اولین قسط از تاریخ ………………….. خواهد بود. لذا به منظور تادیه کامل بدهی فوق ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری …….. مدل …… رنگ ……. به شماره شاسی فوق به شماره موتور ……….. انتظامی …………. ابتیاعی راهن به موجب سند شماره ……. مورخه …….. دفترخانه ……. تهران نزد بستانکار فی المدت و پس از آن تا استیفای کامل حقوق مرتهن در رهن و وثیقه قرارداده شد.

شروط ضمن عقد:

 ۱ – مادامی که مورد وثیقه فک رهن نگردیده است راهن حق هیچگونه نقل و انتقال اعم از قطعی شرطی صلح حقوق وکالت و غیره را نسبت به مورد وثیقه ندارد

 ۲ – فک رهن مشروط به تادیه تمامی دین مرقوم است و مورد وثیقه تا پرداخت آخرین ریال دین در رهن مرتهن باقی میماند

۳ – تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیس از ده روز از موعد مقرر بقبه اقساط را به دین حال تبدیل و راهن مکلف است مورد وثیقه را در دسترس مرتهن با مامورین اجرای ثبت قرار دهد و طلبکار حق دارد با صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی به استیفای طلب خود از مورد وثیقه و در صورت لزوم از سایر اموال منقول و غیر منقول و حتی مطالبات و حسابهای بانکی بدهکار استیفای طلب بنماید.

 ۴ – راهن میتواند با ارائه تمامی قبوض پرداختی و مدارک لازم نسبت به فک رهن اقدام نماید و ارائه تمامی قبوض اقساطی به منزله ادای دین و پرداخت بدهی بوده و ضمن این سند مرتهن با تحویل کلیه قبوض اقساطی به راهن وکالت در فک رهن و فسخ سند را اعطاء مینماید

 ۵ – راهن تعهد نمود در طول مدت رهن نسبت به بیمه نمودن بدنه خودرو در قبال سرقت آتش سوزی سیل و سائقه و غیره اقدام نماید و چنانچه از انجام تعهد خود سرباز زد مرتهن حق دارد نسبت به بیمه نمودن خودرو با شرایط فوق اقدام و حق بیمه را جداگانه از راهن مطالبه نماید و راهن حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

 ۶ – چنانچه راهن بوسیله مورد وثیقه باعث ورود خسارت ناشی از تصادف یا فوت سر نشینان یا اشخاص ثالث گردد خود مسئول جبران خسارات و پرداخت دیه خواهد بود و مرتهن هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

۷– منافع مورد وثیقه قبلا به کسی واگذار نگردیده و مرتهن اقرار به تصرف نمود لیکن پس از تصرف آنی مرتهن مورد وثیقه به تصرف راهن داده شد تا طی مدت فوق از منافع آن به رایگان استیفای منافع نماید و صیغه رهن باقراره جاری شده است

 ۸ – راهن ضمن عقد خارج لازم موافقت نمود تمامی مدارک و مستنداتی که مبین مالکیت وی نسبت به خودروی فوق میباشد نزد مرتهن باقی بماند و قبل از فک رهن و پرداخت کامل بدهی خود ناشی از این قرارداد حق مطالبه اوراق و مدارک مربوطه اعم از اصل و کی و رونوشت را از خود سلب و ساقط نمود و مرتهن تعهد نمود با پرداخت آخرین قسط کلیه مدارک و مستندات را تحویل راهن نماید.

۹ – طرفین صراحتا اعلام و اقرار نمودند که بدهی موضوع این قرارداد به عنوان قرض الحسنه بوده و هیچگونه سود و کار و مزدی به آن تعلق نخواهد گرفت.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *