فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند قرارداد قرض الحسنه

 

دائن: ………………. (با مشخصات فوق الذکر)

مدیون: ………………. (با مشخصات فوق الذکر)

مبلغ دین: ……………….. ریال میباشد که دائن به مدیون به عنوان قرض الحسنه پرداخت نموده است و مدیون متعهد شرعی و قانونی گردید مبلغ دین را در تاریخ ……………. به صورت اقساطی طی …. فقره قبض رسمی بشماره های ………………. به دائن پرداخت نماید که به مبلغ فوق هیچگونه سود و بهره ای تعلق نخواهد گرفت و چنانچه مدیون در پرداخت اقساط فوق از تاریخ سررسید بیش از مدت ۱۰ روز تاخیر نماید دائن حق دارد نسبت به وصول مبلغ فوق از طریق مراجع قانونی و دادگاههای ذیصلاح و یا مراجعه به ایندفتر جهت صدور اجرائیه برای وصول مطالبات خود و ضرر و زیان متعلقه اقدام نماید .ضمناً مدیون جهت تضمین وصول دین خود به دائن شش‌دانگ ……………… با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشترکات و با جمیع جهات شرعیه و عرفیه آن بدون استثناء را در رهن و وثیقه دائن قرار داد که از مورد رهن فک رهن به عمل نمی آید مگر با اداء و پرداخت کلیه مبلغ فوق الذکر و مدیون تا قبل از فک رهن و فسخ این قرارداد حق تنظیم هرگونه سند و انتقال مورد رهن به غیر را تحت هیچ عنوان حتی وکالت نخواهد داشت و مورد رهن و وثیقه با توافق دائن مجدد در ید تصرف مدیون قرار گرفت تا از منافع آن بهره مند گردد و مدیون نیز متعهد به حفظ و نگهداری از مورد رهن گردید . ( لازم به ذکر است که مدیون می تواند پس از پرداخت بدهی به دائن و یا با حضور دائن و یا در صورت عدم حضور دائن با ارائه قبوض رسمی فوق الذکر توسط خودش به دفترخانه مراجعه و قرارداد فوق را به صورت یکجانبه فسخ و از مورد رهن فک رهن به عمل آورد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *