فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند وثیقه و تضمین شخص حقیقی

 

مبلغ دین: ………………….. ریال وجه رایج ایران که مدیون /راهن متعهد گردید در …… قسط متوالی ماهیانه هر یک به مبلغ ……………….. ریال که سررسید اولین قسط یک ماه پس از تاریخ ذیل این سند و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه ازسررسید قسط ماه قبل است بپردازد وبرای هر قسط یک برگ قبض رسمی از شماره …………. تاشماره…………. جمعا به تعداد…….. برگ صادر و تسلیم شد.

در صورت تاخیر در پرداخت هر قسط بیش از ده روز کل دین موجل به دین حال تبدیل وداین/ مرتهن حق مطالبه ودریافت تمامی طلب خود رادفعتاً واحده از طریق درخواست صدور اجرائیه از این دفتر و تعقیب عملیات اجرائی را از طریق اداره اجرایی اسناد رسمی دارد.

ماده یک: فک رهن از موردوثیقه بعمل نخواهد آمد مگر با پرداخت کل دین.

ماده دو: قبض و اقباض بعمل آمدو عین مرهونه مجدداً به تصرف مدیون/راهن داده شد تا در مدت رهن مجاناًاز آن استیفاء منافع نماید.

ماده سه-قبل از پرداخت آخرین قسط وفک رهن از خودروی مذکور مدیون/راهن حق انجام هیچگونه معامله ناقله یا منتج به نقل اعم از صلح حقوق و شرط و وکالت و وصایت و مازاد وغیره را ندارد.

ماده چهار-پرداخت عوارض سالیانه شهرداری ونیز جرائم احتمالی و غیره کلاًبه عهده مدیون / راهن می باشد.

ماده پنج – در صورت ورود هر گونه خسارت به خودرو مورد وثیقه چنانچه تکافوی دین را ننماید مدیون / راهن مکلف است به قدر کفایت از اموال خود جهت کسری مبلغ معرفی نماید. بهرحال حق اعراض از رهینه برای داین/مرتهن محفوظ می باشد.

ماده شش: مدیون /راهن نامبرده فوق الذکر متعهد است تا هر زمان که داین مذکور قصد و اراده نماید موجبات بازدید مرهونه را برای وی مهیا سازد.

ماده هفت: مدیون/راهن موافقت نمود تمامی و همگی مدارک ومستنداتی که ناشی از مالکیت وی نسبت به خودرو مذکور می باشد نزد داین /مرتهن باقی مانده و قبل از فک رهن و پرداخت کامل بدهی خود ناشی از این قرارداد حق مطالبه اوراق و مدارک مربوطه را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده هشت: مدیون /راهن نامبرده فوق الذکر متعهد است علاوه بر بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه خودرو مذکور را به هزینه خود در قبال اتش سوزی و سرقت نزد بیمه گر مورد قبول داین /مرتهن بیمه نموده و اوراق مربوطه را تحویل نماید ودر صورت وقوع اتش سوزی یا سرقت کلیه وجوهی که توسط بیمه گر پرداخت خواهد شد بدوا بایستی بدهی پرداخت شود و سپس در صورت تکافو الباقی به مدیون / راهن مسترد گردد.

ماده نه: چنانچه وجوه پرداختی در ماده قبل تکافو طلب داین / مرتهن را ننمایبد حق مطالبه بقیه طلب را از سایر اموال مدیون / راهن را دارد.

ماده ده: چنانچه مدیون / راهن  در موعد مقرر مطالبات داین / مرتهن را بموجب این سند نپردازد ضمن عقد خارج لازم به داین / مرتهن وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر می دهد تا راساً بانجام کلیه امور اداری اعم از تعویض و فک پلاک و غیره اقدام نماید.

ماده یازده: کلیه هزینه های مترتب بر این سند بعهده و ذمه مدیون /راهن می باشد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

guest

1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
جواد
جواد
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۱۲:۳۸

سلام.ممنون.آیا رهن ۳ دانگ از منزل مشکلی ندارد؟