فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی وکالت انتقال بیمه بدنه 

 

مورد وکالت:

مراجعه به شرکت‌های بیمه خصوصاً بیمه …………. و نمایندگی‌های بیمه خصوصاً نمایندگی بیمه ………… و سایر مراجع و دوائر ذیربط و ذیصلاح و ارائه اسناد و مدارک لازمه و انجام کلیه امور اداری و کاری مربوط به انتقال و واگذاری بیمه بدنه به شماره …………… مربوط به یک دستگاه ** ، مدل: ……….، به رنگ: …………… ، شماره موتور: ………….. ، شماره شاسی: ………… و شماره انتظامی: ایران ……….. و امضای اسناد و اوراق و مدارک مربوطه و پرداخت هزینه های قانونی و تقاضا و اقدام در خصوص اخذ دیه غرامت در رابطه با بیمه نامه مرقوم و پرونده خسارتی به هر شماره ای که باشد و اخذ هرگونه خسارت وارده به هر مبلغ و به هر صورت چه به صورت وجه نقد و یا چک و دادن رسید و ایصال آن به موکل در قبال اخذ رسید و اخذ هرگونه مدارک در خصوص مورد وکالت و امضای مدارک و اوراق مربوطه و در صورت لزوم مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم هرگونه سند اقرار نامه یا رضایتنامه رسمی یا گواهی امضاء و امضای اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و انجام هر گونه تشریفات و طی کلیه مراحل که برای انجام مورد وکالت لازم و ضروری باشد و در صورت لزوم مراجعه به اداره راهنمائی و رانندگی و تقاضا و اخذ کروکی حادثه و سایر مدارک مربوط به حادثه تصادف مطروحه ، به نحویکه برای انجام مورد وکالت نیازی بحضور و امضاء مجدد موکل نباشد. 

 

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل دارای اختیارات تامه و نامحدود و امضاء و عمل وی بمنزله امضاء و عمل موکل نافذ و معتبر بوده و این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *