فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند وکالت خرید سهام

مراجعه به هریک از سهامداران شرکت …………. (سهامی خاص) ثبت شده به شماره …………. اداره ثبت شرکت‌ها و دریافت گواهی از دارایی حوزه مربوطه اداره ثبت شرکت‌ها و اقدام به خرید هر مقدار سهم از سهام شرکت مرقوم به هر مبلغ و با هر شرایطی که وکیل مرقوم صلاح و مقتضی بداند و حضور در هر یک از دفاتر اسناد رسمی کشور و امضاء ذیل اوراق و دفاتر تنظیمی و اقرارنامه‌ها و اصلاح نامه‌ها و رفع اشتباهات احتمالی و پرداخت وجه و اسقاط خیارات و تقاضای ثبت و انتشار آگهی تغییرات و ارایه صورت جلسات تنظیمی و امضاء دفاتر ثبت شرکت و امضاء تغییرات در اداره ثبت و اخذ گواهی‌ها و امضاء ذیل اظهار نامه‌ها و سایر اوراق و ثبت دفتر سهام و مراجعه به اداره دارایی و ثبت شرکت‌ها در خصوص خرید سهام شرکت مذکور و امضاء ذیل کلیه مدارک و اسناد در اداره دارایی و ثبت شرکت‌ها و تسلیم یا اخذ اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت یا کپی و با حق سپردن تعهدات لازمه و انجام هر امری از امور که برای عملی نمودن مورد وکالت لازم و ضروری باشد تا حصول نتیجه قطعی و با حق تهیه کلیه لوازم و مقدمات قانونی مورد وکالت که مستلزم وکالت بوده اگرچه در این ورقه تصریح به آن نشده باشد.

حدود اختیارات:

به شرح  مورد وکالت است تمامی امضا و اقدام و عمل وکیل در تمام مراحل و در نزد تمام مراجع اعم از رسمی و غیر رسمی جایگزین امضا و اقدام عمل موکل بوده نافذ و رسمیت دارد و با حق توکیل به غیر ولو کراراً ومع الواسطه.

مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کننده، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *