فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند وکالت اخذ استعلام

 

مراجعه به کلیه ادارات و دوایر دولتی و وابسته و غیر دولتی وشهرداری و سازمانها و شرکتها و دارایی و حوزه های مالیاتی و ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، تامین اجتماعی، دفاتر اسناد رسمی، شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات و غیره وتائدیه مالیات ،عوارض،حق بیمه و سایر هزینه‌های قانونی و اخذ رسیدها و مفاصا حساب‌ها و گواهی‌ها و گواهی ماده ۱۷۸ اداره دارایی و مجوزات و دریافت پاسخ استعلامیه ها و در صورت لزوم اخذ گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان با سپردن تعهدات مربوطه و دفاع از حقوق موکل و دریافت یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی جهت انجام کلیه امور اداری و کاری در خصوص ملک موکل شش‌دانگ ملک پلاک ………….. فرعی از ……………… اصلی واقع در بخش …… ثبتی تهران و ارائه و اخذ اسناد و مدارک اعم از کپی، اصل و المثنی و رونوشت و دادن رسید و امضای اوراق و دفاتر و فرم‌ها و تقاضانامه‌ها از جانب موکل و رفع هرگونه نقص و ابهام و موانع قانونی و اخذ هرگونه گواهی و پاسخ استعلامیه، پایانکار، عدم خلاف، گواهی مالیاتی، موافقتنامه و غیره جهت ملک مرقوم و دادن رسید و پرداخت هرگونه عوارض و مالیات و هزینه های لازمه ثبتی و عنداللزوم اعتراض به مبالغ مالیاتی و شرکت در کمیسیونهای حل اختلاف و توافقات و امضاء ذیل فرمها و تقاضا نامه ها و تهیه نقشه‌های کاداستری و غیره وهدایت کارشناس ثبت جهت امور مربوطه وبطور کلی انجام امور اداری و کاری بنحویکه نیازی بحضور و امضای مجدد موکل نباشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام وکالت بشرح فوق و بدون حق انجام معامله دارای اختیارات تام است و امضای وی بمنزله امضاء موکل معتبر است و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *