فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند وکالت ثبت برند و انتقال آن

 

مورد وکالت: مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، دایره ثبت علائم تجاری جهت ثبت علائم ونام تجاری (برند و مارک و طرح) و درخواست ثبت هرگونه علامت ونام تجاری بنام موکل تحت هرعنوان و هر تعداد و ارائه اظهارنامه ثبت علائم و تقاضای ثبت و مراجعه به روزنامه رسمی جهت تقاضاواخذ علامت ونام تجاری به زبان فارسی یالاتین واخذ ثبت رسمی وگواهی ثبت و علائم و نام‌های تجاری و امضاء ذیل دفاتر و ثبت و اوراق و مدارک مربوطه و تسلیم هر سند با حق پرداخت دیون دولتی واخذهرگونه استعلامات و گواهی‌های لازمه و پس از رفع کلیه موانع قانونی و اخذ مجوز لازم از ادارات و سازمان‌های مربوطه و سپس انتقال و صلح علامت و نام تجاری به هر شخص حقیقی و یا حقوقی ولو به خود واگذاری و صلح و فسخ هر اسم و نام و علامت تجاری (مارک و برند) و طرح صنعتی شرکت بهرشخص حقوقی و حقیقی و تقاضای ثبت انتقال و واگذاری در اداره ثبت علامت و مالکیت صنعتی و امور دارایی و دیگر مراکز مربوطه و حضور در مراجع قضائی اعم از دادگاه‌های عمومی و شورای حل اختلاف جهت دفاع از حقوق موکلین و تنظیم و امضاء اسناد اقرارنامه اصلاحی و متمم وسپردن هر تعهد و التزام و گواهی امضاء و رفع کلیه موانع از هر جهت از بدو الی الختم ثبت و انتقال رسمی علامت و نام تجاری و هر اقدام و عملی که از لوازم و مقدمات انجام مورد وکالت بشرح فوق باشد ولو در این سند نامی از آن برده نشده باشد در صورتی که در هیچ مرحله ای از انجام امور ثبت و انتقال نیازی بحضور موکل نباشد وکالت مربوطه باتوجه به ارائه تعهدات به اداره مالکیت صنعتی مبنی بر پیگیری روند ثبت نام تجاری بلاعزل می‌باشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت باحق توکیل غیر ولو کرارا”دارای کلیه اختیارات تامه و مطلقه می‌باشد و امضاء و اقدام وکیل بمنزله امضاء و اقدام موکلین نافذ و معتبر بوده و نیازی بحضور و اذن مجدد موکل نمی‌باشد و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *